Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte organizate jofitimprurese
Rezultate gjithsej: 4

Albanian Centre for Economic Research (ACER)

ACER
(ACER kërkon të promovojë reformën ekonomike në Shqipëri duke kryer kërkime të pavarura mbi çështjet social-ekonomike dhe duke ndihmuar në krijimin e një kornize adekuate institucionale për reformat)

Tiranë ALL

SHOQATA PER PYJE DHE KULLOTA

K77925209O
()

ALL

Cultural Heritage without borders Albania

L01327452C
(Trajnimi, Edukimi, Restaurimi i trashëgimisë kulturore dhe bashkëpunimi me muzeumet. (Sipas të dhënave të www.parlament.al))

Tiranë ALL

Qendra për Administrim Social Ekonomik Territorial

L51423453R
(Qendra “ASET” është themeluar në vitin 2014 si një organizatë jo fitimprurëse me qëllim promovimin e drejtësisë dhe të sigurisë sociale, paqes, zhvillimit, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe mbroj)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni