Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1361

Ilir Dervishaj

L73315401C
(Tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit. Prodhime betoni si blloqe, tubina, bandier, etj. Transporti rrugor i mallrave, inerteve, për vete dhe për të tretë. Lavazho. Tregëtimi me shumic)

Fier ALL

Saimir Meka

L73321801K
(Bar - restorant, stacione plazhi,menaxhim e administrim tregjesh ,transport udhtaresh,shitje e blerje artikujsh te ndryshem industrial e ushqimor ,ndertim e rikonstruksion objektesh)

Rrogozhine ALL

Sofije Panxhi

L73328202R
(Tregti me pakice e lendeve drusore. Transport per nevoja te aktivitetit.)

Elbasan ALL

Kadrije Kruja

L73403212R
(Shitje produktesh kancelarie, mobilie zyrash, pajisjesh elektronike dhe servis pajisjes zyre. Tregtim automjetesh, materialeve /pajisje per automjete automjete. Tregetim goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme,)

Elbasan ALL

Alban Shehu

L73425001I
(Televizion.)

Berat ALL

Suela Hoxhaj

L73426402A
(Kurse shkencore per nxenes dhe student. Sherbime financiare, tregtim me shumice dhe pakice te lendeve te para, materialeve dhe mallrave te ndryshem te ndertimit, te materialeve per ujesjelles dhe kanalizime, ko)

Patos ALL

Krenar Goga

L73502002T
(Televizion kabllor. Rrjete kabllore televizive ne njesite administrative : Poshnje, Kutalli, Cukalat, Strum, bashkia Roskovec dhe ne Njesine Administrative Fier - Shegan. Tregti me pakice artikuj te ndryshem)

Berat ALL

Aldi Lulaj

L73622401A
(Tregtimi me pakice dhe shumice i artikujve shkollor, kancelari, reklamim, detergjente, pajisje zyre, mobileri, mjete sportive, shtypshkrime, mjete muzikore, vegla pune etj. Riparim fotokoje dhe kompjutera, treg)

Fier ALL

Tomi Jorgji

L73711002B
(Tregti vegla pune. hidrosanitare, pajisje bujqesore, aksesore, bojra, elektrike, tregti te produkteve industriale, makineri, pajisje etj. Import. Riparim, servis)

Korce ALL

Donika Ibraimi

L73717007C
(Agjensi udhëtarësh, transport udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit, biletari.)

Korçë ALL

Para Sterjovski

L73726002H
(Puse shpimi gjoologjike- inxhinierike, shpim per uje etj. Ne fushen e tregtimit me shumice e pakice, import eksport te artikujve te ndryshem industriale, pompa uji, dhe pjesekembimi per to, ushqimore, bime medi)

Korçë ALL

Mimoza Koroveshi

L74007401B
(Projektime, mbikqyrje dhe kolaudim punimesh, dhe vlerësime të pasurive të paluajtshme)

Fier ALL

Ylli Hamzallari

L74105605P
(Studime dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te ekspertizave teknike per zjarret e rena. Projektues inxhinier mekanik per instalime termotekn)

Pogradec ALL

Sotiraq Nunka

L74124001T
(Hotel turistik , bar-restorant, pastiçeri, salle konferencash dhe organizim kokteilesh dhe eventesh,dekore festive, dhenie me qira : stola, tavolina, tenda. Tregti me pakice te tekstileve te ndryshme ( carcafe)

Korçë ALL

MEHMETI TRANS

L74129801A
(Transport udhetaresh ne linja qytetese dhe nderqytetese. Sherbime transport udhetaresh dhe turistik per te trete.)

Sarande ALL

Andrea Zallëmi

L74208001L
(Kancelari, fotokopje dhe printime. Shtypshkrime dhe printime dixhitale te madhesive te ndryshme. Printime ekologjike ne materiale te ndryshme per aplikime " indoor & outdoor ". Reklama me materiale metalike, pl)

Korce ALL

Llazar Angjeli

L74508802H
(Mbareshtimi i faunes se bute dhe te eger si dhe flores mbi bazen e kushteve dhe tradites te zones ku do te zhvillohet aktiviteti. Ripopullim dhe peshkim ne ujembledhesa e rezervuare)

Vlore ALL

Vasil Belishta

L74605006C
(Shpime puse uji , tregti me shumice dhe pakice te artikujve industriale dhe ndertime ujesjellesh kanalizime, blerje dhe shitje pompash uji.)

Korce ALL

Bernard Agari

L74606001N
(Bar-kafe, lavazh dhe larje te ndryshme profesionale.)

Korce ALL

Markel Zeqo

L74812005M
(Tregti me pakice artikuj industriale ( dhurata, lule ), organizim eventesh, animatore.)

Korçe ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni