Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1177

Skënder Muçaj

L91716003J
(Projektim e zbatim per veprimtari arkeologjike. Vëzhgim arkeologjik. Sondazh dhe gërmim arkeologjik. Monitorim arkeologjik.)

Tiranë ALL

Albana Ahmeti

L91717005H
(Projektime, mbikqyrje dhe kolaudime te punimeve te ndertimit. Sherbime konsulence, shitje dhe blerje objektesh dhe vleresim te pasurive te paluajtshme.)

Tiranë ALL

Rovena Gashi

L91909015D
(Konsulence ligjore dhe avokati.)

Tirane ALL

Erti Lutaj

L91912002K
(Marrje-dhenie me qira dhe sherbime marketingu.)

Tirane ALL

Kleves Bitro

L92006039J
(Shitje me pakice dhe shumice te artikujve te ndryshem industrial dhe produkteve te ndryshme bujqesore etj. Import, eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të materialeve për parandalimin e përhapjes së inf)

Tirane ALL

Bujar Nezaj

L92014020Q
(Prodhime brumi)

Tirane ALL

Artan Broci

L92112009V
(Avokat)

Tirane ALL

Syzana Mersuli

L92217018C
(Tregti me pakice e artikujve ushqimore)

Tirane ALL

Eva Zoto

L92218013N
(Tregtim pajisje zyre, kancelarie, kompjutera, tonera, fotokopje, shitje kompjuterash, pjese per printera dhe fotokopje, servis kompjutera, printera, fotokopje, prodhim vulash. Tregtim i lendes drusore biomase p)

Tiranë ALL

Akil Rajdho

L92229031U
(Zhvillim programesh kompjuterike, zhvillim software-sh. Tregtim pajisjesh elektronike. Ndertim infrastrukture IT dhe server-room. Sherbime konsulence. Hartim te projekteve te ndryshme ndertimore. Ndjekje dhe me)

Tiranë ALL

Artur Selmani

L92301005J
(Avokat)

Tiranë ALL

Artan Frakulli

L92511202H
(Tregtim dru zjarri, shërbime dhe mbjellje të pyjeve.)

Elbasan ALL

Shkëlqim Fetahu

L93013402Q
(Tregtimi i materialeve elektrike me shumice e pakice importeksport, materiale ndertimi, punime elektrike, punime ndertimi, dekorime, kancelari, inagurime eventesh.,Tregetim e detergjenteve,paisje zyre,,Servis d)

Patos ALL

Mustafa Çelhaka

L93119802E
(Perpunim dhe prodhim te ullirit)

Tirane ALL

Kevin Kosova

L93209402C
(Tregtimi me shumice i artikujve ushqimore dhe industriale etj.)

Fier ALL

Marie Cylaku

L93304001R
(Tregtim materiale ndertimi dhe vegla pune.Ofrim sherbime interneti.Punime hidraulike.Punime termoizoluese.Stampim fotografish.Shtypshkrime te ndryshme.Postera,reklama,stampime ne bluza,etj.Tregtim materiale ele)

Berat ALL

Bajram Cjapi

L93521001Q
(Mobileri, punime artizanale në dru, Punime ndërtimi, elektrike, hidraulike, rikonstruksion të objekteve etj.)

Berat ALL

Nexhmi Topalli

L93716204K
(Prodhim e tregtim me pakice bime medicionale)

Durrës ALL

Viollca Zhurka

L93723001J
(Tregtim materiale drusore, dru zjarri, melamaine, aksesorë mobiljesh etj, tregtim mobilje ambjentesh të ndryshme si: shkolla dhe universitete, spitale, zyra, salla konferencash, kuzhina, sallone etj. Kancelar)

Korçë ALL

Elsion Sadiku

L94102002L
(Avokat)

Korce ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni