Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1792

Dritan Gucaj.

M21716018E
(Inxhinierim dhe programim sistemeve software, migrime sistemesh, auditime sistemesh informatike, testime sigurie informatike)

Tirane ALL

Arjan Sulaj

M21906013M
(Tregti materiale hidraulike, elektrike, mekanike, pajisje elektronike e informatike, kancelari e tonera dhe material te tjera zyre te pergjithshme. Tregti e mallrave dhe materialeve të ndryshme. Tregti elek)

Tirane ALL

Betina Naço

M21907017D
(Konsulence financiare.)

Tirane ALL

Eva Blushi

M21913016C
(Konsulence juridike dhe avokatie.)

Tirane ALL

Orgesa Zekaj

M22002006H
(Agjenci Turistike)

Tirane ALL

Mojsi Zuna

M22025001N
(Ndertim i shtepive me kontenier.)

Tirane ALL

Ina Muça

M22102009L
(Tregti me pakice dhe shumic te artikujve te ndryshem elektrik, vegla pune, kancelari , detergjende ,paisje elektronike ,artikuj te ndryshem hidraulike,tregtim drush dhe lende drusore, tregeti karburanti, mir)

Tirane ALL

Elona Çaushi

M22206021H
(Konsultim, projekte mjedisore e inxhinierike.)

Tirane ALL

Anisa Skëndaj.

M22226035I
(Aktivitete te keshillimit per biznes dhe keshilla te tjera per menaxhim, Aktivitete te familjeve si punedhenes te personelit shtepiak.)

Tiranë ALL

Endri Kurti

M22322020N
(Krijimi I programeve te reja me ane te gjuheve te ndryshme te programimit. Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Tregtim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushq)

Tirane ALL

Mira Topçiu

M22325027P
(Konsulence per biznesin dhe financiare, inovacion, dixhitalizim, promovim dhe turizem. Printim dhe design.)

Tiranë ALL

Ervin Paçi

M22412019I
(Projektim dhe mbikqyrje ne fushen e inxhinierise se ndertimit.)

Tirane ALL

Fabio Ymeraj

M22517402U
(Prodhim produktesh amballazhimi, shtypshkrime, etiketa, tregti artikuj kancelarie, etj)

Fier ALL

Aleksandër Duka

M22528601K
(Restorant)

Gjirokaster ALL

Eleni Topi

M22602204V
(Import-eksport ,tregti per artikujt te ndryshem industrial e teknologjike per cdo fushe si dhe sherbime te ndryshme. Tregtim dhe sherbime per pajisje elektrike ,hidraulike ,elektronike ,pjese kembimi per aut)

Elbasan ALL

Andi Bakiaj

M22708404U
(Tregtimi me pakice i artikujve industriale, tapete, parkete, mokete, grila, leter murale, rozeta, spote, pvc, etj. import, export,projektime,arredime,punime te ndryshme etj.)

Fier ALL

Besjana Likaj

M22723402K
(Import- Eksport automjete i te gjitha llojeve te tonazheve, tregtim per automjete dhe dhenie me qira per automjete, tregtimi per piese kembimi import- eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te materialeve)

Patos ALL

Franci Xhika

M23002203U
(Rritje dhe Prodhim i Produkteve bujqesore dhe Blektoriale.Agroturizem ,Bujtina dhe kamping ,Agropylltari ,Argetime shendetesore dhe sportive ,Veprimtari turistike.)

Elbasan ALL

Elton Fejzulla

M23403404L
(Tregtim i materialeve industriale, elektrike, elektroshtëpiake, hidraulike, vegla pune, kancelari, pajisje informatike dhe eketronike.Tregtim lëndë drusore , materiale dekori, ushqime, lodra. Filmime me k)

Fier ALL

Anisa Nuri.

M23518201H
(SERVIS PER AUTOMJETE)

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni