Skip to content

DAAM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-22 11:11:19
JSON

NIPT: L72205042F
Administrator: Brunilda Buli
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim, zbatim te veprave inxhinierike, ristrukturime, pergatitje dokumentacioni, administrim, vleresim, ekspertiza, analiza, certifikime, trajnim, krijim te dhenash digitale etj, per: Objekte sociale dhe ekonomike, objekte banimi, objekte industrial dhe inxhinierike, objekte te mbrojtjes lumore dhe detare, portuale dhe aeroporte, gjeologo-inxhinierike, hidroteknike, elektrike dhe elektronike. Objekte te sigurise dhe rendesise se veçante. Transportit hekurudhor, MKZ, lumor, detar, rrugor, bujqesor dhe lundrimit ajror. Prodhime linjash artizanale dhe industrial. Prodhim dhe shperndarje energjitike, MKZ, mbetjeve te ngurta. Plane te detajuara vendore, mikro dhe makro plane te zhvillimit arkitekturor, industriale dhe ekonomike, zona te zhvillimit urban dhe industrial, etj. Objekte kulturore dhe te trashegimise kulturore historike, restaurime, planifikim urban, objekte kulti, plane te pergjithshme dhe detajuara vendore. Trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet, siperfaqe tokave bujqesore, toka te pafrytshme, pyje, kullota, vleresime te ndikimeve ne mjedis, parqe, pyje. Sherbime te natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifikuar, punime topogjodezike, asistence teknike, juridike, mjekesore etj. Sherbime te natyrave te ngjashme ne baze te liçencave. Ndertim i impianteve Eolike, impianteve Fotovoltaike dhe impianteve Hidrike per prodhimin e Energjise Elektrike. Prodhim dhe shitje te Energjise Elektrike. Administrim i objekteve ne bashkepronesi.
Emërtime të tjera Tregtare: DAAM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/10/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Haxhi Dalliu, Hyrja 1, Apartamenti 0

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 22.11.2021
Statuti dhe akt themelimi, date 04/10/2017
Kontrate shitje kuotash, date 31.01.2019
Kontrate shitje Kuotash , date 7.09.2018
Vendimi i Ortakut te vetem, date 17.10.2018
Vendimi i Ortakut te vetem , date 22.05.2019
Vendimi i Ortakut te vetem, date 14.01.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 13 899 939,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 13 355 210,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 300 856,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:39 460 231,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:104 070 989,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:26 782 168,00
Punuar Nga : I.Cara