Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 525

H - COMMUNICATIONS

K11710003Q
(Sherbime ne fushen e telekomunikacionit.)

Tirane ALL

S T A R 2000

K31520094S
(Sigurimi i objekteve publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizike e juridike qe ushtrojne veprimtari ne Republiken e Shqiperise.)

Tirane ALL

NORDIC

K81726013S
(Projektim,kërkim,analizë tregu,vlerësim,konsulencë,shfrytëzim,monitorim në fushën e mineraleve,etj)

Tiranë ALL

Proinvest-al

K81413088K
(Investime per blerjen e aksioneve te shoqerise IPC Invest BmbH & Co KG)

Tiranë ALL

VRAPI - TRANS

M22801001J
(Transport rrugor i mallrave.)

Berat ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni