Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 547

Oilfield Supplies and Services

L51527012H
(Tregtimin e pajisjeve industriale, Import-Eksport, që shërbëjnë për realizimin e impianteve të transportit të hidrokarbureve nëpërmjet tubave. Tregtimin e impianteve dhe pajisjeve industriale, Impor)

Tirane -183060 ALL

ILIRJAN CELIBASHI

K62204015B
(Avokat.)

Tirane ALL

Aldo Pasku

L81521042B
(Sherbim dhe mirembajtje te rrjetit dhe serverave kompjuterik.)

Tirane ALL

ERION KASTRATI

K62101002V
(Lojra elektronike per femije.)

Tirane ALL

SILVANA VELIU

L66607202S
(Tregti me pakice e artikujve ushqimore)

Vlore ALL

VILMA NUSHI

K61816006J
(Servis te te gjitha llojeve te celulareve te markes Nokia, shitje me pakice.)

Tirane ALL

ZBULO FATIN

K31706801H
(Ushtrim i veprimtarise ne fushen e lojrave te fatit.-Te bleje apo zoteroj ne ndonje menyre tjeter ,te importoje,magazinoje,ruaj,eksportoj apo te tregoje me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem ,perfshi)

Tirane ALL

H - COMMUNICATIONS

K11710003Q
(Sherbime ne fushen e telekomunikacionit.)

Tirane ALL

S T A R 2000

K31520094S
(Sigurimi i objekteve publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizike e juridike qe ushtrojne veprimtari ne Republiken e Shqiperise.)

Tirane ALL

NORDIC

K81726013S
(Projektim,kërkim,analizë tregu,vlerësim,konsulencë,shfrytëzim,monitorim në fushën e mineraleve,etj)

Tiranë ALL

Proinvest-al

K81413088K
(Investime per blerjen e aksioneve te shoqerise IPC Invest BmbH & Co KG)

Tiranë ALL

VRAPI - TRANS

M22801001J
(Transport rrugor i mallrave.)

Berat ALL

Albana Osmani

L62321021T
(Tregtim me pakice online.)

Tirane ALL

Albana Osmani

M02220005B
(Shpërndarje Libri.)

Tirane ALL

COMPUTER CITY

K91418023A
(Aktivitet ne fushen e tregtimit te kompjuterave dhe pajisjeve kompjuterike, duke perfshire servis dhe mirembajtje te tyre. Ushtrimi i cdo lloj operacioni dhe transaksioni ne lidhje me importimin, eksportimin)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CURRI

J98016703T
(Tregti me shumice e pakice dhe import eksport te artikujve te ndryshem ushqimor, pijeve freskuese e alkolike, te artikujve industrial e elektroshtepiak, bujqesor e blegtoral, te hidrokarburanteve (karburante)

Shkodër 8625241 ALL

Ervin Mete

L92217028J
(Konsulence ligjore, fiskale, financiare etj.)

Tiranë ALL

Ulsi Manja

L01609011A
(Avokat)

Tiranë ALL

E & V PROJECT

L21501040R
(Konsulence, supervizionim, projektim.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Joint Venture RENARDET - BETA STUDIO - HYDROWATER-ALBANIA

L41931001A
(Studimi i fizibilitetit dhe projekti i detajuar i ujitjes dhe kullimit, skemave konsultative, trajnimit dhe mobilizimit.)

Tiranë 23102370 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni