Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Viti Themelimit: 2019
Rezultate gjithsej: 3368

Lorenc Deda

L91322505E
(Shitblerje makinash, import - eksport te tyre, makina me qera, shitblerje te pjeseve te kembimit. Agjensi udhetimesh.Design, programim, menaxhimi faqeve te internetit, i aktiviteteve promocionale me perdorim)

Durres ALL

Alban Peza

L92201009P
(Menaxhim Projektesh ne fushen e ndertimit. Konsulence per ceshtje teknike ne zbatimin e punimeve ne" sektorin e ndertimit. Konsulence ne sektorin e Hidrokarbureve. Konsulence per administrimin e qendrave te )

Tirane ALL

VEGJI GJUTA

L91703042K
(Pastrim pusesh uji, Hapje pusesh uji dhe kerkime gjeologjike, transport uji e produktesh ushqimore,)

Tirane ALL

Elton Zhuka

L92808401F
(Tregtimi me pakice dhe shumice i pjeseve te kembimit te automjeteve dhe aksesoreve per to, import- Eksport, dhenie e automjeve me qira,shitje-blerje automjete,riparim dhe montim vincash elektrik per automjet)

Fier ALL

Rushdi Sorra

L92321006C
(Transport udhetaresh)

Tirane ALL

Taip Gjuzi

L93229803T
(Punim dhe frezim te tokave bujqesore dhe tregtim te artikujve te ndryshem bujqesor.)

Kavajë ALL

Vesel Shehu

L98504201A
(Aktivitet ekonomik ne fushen e Agroturizmit,sherbime akomodimi ne struktura hotelerie,bujtine,shtepi pushimi,vila dhe jo vetem,sherbim bar-restorantkafe.Prodhimin,perpunimin,ambalazhimin,pergatitjen dhe treg)

Kukës ALL

Ervin Mete

L92217028J
(Konsulence ligjore, fiskale, financiare etj.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni