Skip to content

KUPA Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-05-18 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: K51615512C
Administrators: Shkelqim Kupa
Scope: Kryerjen e punimeve të ndryshme ndërtimore, objekte social kulturore e banimi, projektimin dhe zbatimin e tyre, rrugë, kanalizime, ura e vepra arti, prodhimin për përdorimin e shitjen e materialeve inerte, hapjen e linjave të inerteve, rikonstruksione të çdo lloji. Punime ndërtimi banesa dhe shërbimi në ekonomi. Tregtim me pakicë e shumicë, import, eksport të materialeve elektrike, hidraulike, dhe ndërtimi. Tregtimin me shumicë e pakicë dhe import eksport të artikujve të ndryshëm. Transport mallrash. Hapje pike servisi për automjete. Tregtia me pakicë e karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Riveshje gomash të përdorura për automjete.
Other Trade Names: KUPA
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 06.03.2004
District: Kamëz
Country: Shqipëri
Initial Capital: 51 179 000,00
Shares: 1
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane Kamez KAMEZ Gjysem rimorkio TR 3518 P, Marka CTC, Tipi SRT36L, Ngjyre e bardhe Tirane Kamez KAMEZ Koke Terheqese TR 7479 T, Marka Scania, Tipi 113 MA, Ngjyre e bardhe Tirane Kamez KAMEZ Autobetoniere AA 598 NX, marka Iveco Magirus, tipi J3J 410E 44H, ngjyre e bardhe Tirane Kamez KAMEZ Kamionçine AA 413 JF, Mitsubishi, Tipi JNK, Ngjyre e bardhe Tirane Kamez KAMEZ Kamion TR 3519 P, Marka Man, Tipi F14, Bardhe+Kuqe Tirane Kamez KAMEZ Autobetoniere AA 924 LO, Marka Iveco Magirus, Tipi J4C 410E 44H, Ngjyre - bardhe Tirane Kamez KAMEZ Autobetoniere AA 817 LO, Marka Iveco Magirus, Tipi J4C Cifa, Ngjyre - bardhe Tirane Kamez KAMEZ Autobetoniere AA 597 NX, marka Iveco Magirus, tipi J3J 410E 44H, ngjyre e bardhe Tirane Kamez KAMEZ Kamionçine TR 4816 S, Marka Fiat, Tipi 230, Ngjyre e bardhe
Status: Aktiv
License(s): V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Changes
Address:

Seat:
KAMEZ Rruga Berisha, Argjjinatura me nr.pasurie 482, Çerkeze.

Address:
Durres Sukth HAMALLAJ Pasuria Nr.2/21, Zona Kadastrale 1925, Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr. 11, Rruga Dritan Hoxha, Blloku Gintash, Apartamenti 18, Kati IV, Objekti R,

Email address:
kupa_shpk@yahoo.com

Telephone:
682008338

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 19 421 054,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 10 311 963,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 29 992 895,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 5 932,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:261 150 482,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 122 034 192,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015