Skip to content

ALBA KONSTRUKSION Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-07-03 08:59:08
JSON

NIPT: J61812013R
Administrator: Atnand Koni
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime të ndryshme kulturore, shtetërore, shëndetësore, bujqësore, fabrika, uzina, banesa etj. Projektime, instalime, punime resaurimi etj. Veprimtari në fushën e transportit, të mallrave brenda dhe jashtë vendit, me mallrat e vetë shoqërisë dhe të të tretëve. Import-eksport në përgjithësi brenda dhe jashtë vendit. Import-eksport mobilje, veshje MBF, mobilim sallash konferencash, parket, moket. Ndriçim, import-eksport, ndriçim tavanesh. Veprimtari në fushën e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis dhe auditimin mjedisor, veprimtaritë e lidhura me mbrojtjen kundër zjarrit dhe auditimit të energjisë. Grumbullim dhe transportim të mbetjeve inerte.
Emërtime të tjera Tregtare: Alba Konstruksion
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08.01.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 993 710 000,00
Numri i pjesëve: 993 710
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: BEKIM ENERGJITIK SHPK është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) K99605301O, e themeluar më datë 29.09.2009, me seli në Shkodër, Qafë Mali, Kryezi-Komuna e Qafë Malit, e përfaqësuar nga Proletare Brahaj. Alba Konstruksion shpk zotëron 1 % të kuotave të kapitalit të shoqërisë.

HP "Prishta 1 & 2 ENERGY" shpk është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L39607401C, e themeluar më datë 30.09.2013, me seli në Berat, Çepan, Komuna Çepan, Hidroçentral, e përfaqësuar nga Alket Dyrmishi. Alba Konstruksion shpk zotëron 50 % të kuotave të kapitalit të shoqërisë.

KROI MBRET ENERGJI shpk është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L29326401S, e themeluar më datë 20.07.2012, me seli në Tiranë, njësia bashkiake nr.7, rruga Frederik Shiroka, pallati i ri, shkalla C, kati 2, e përfaqësuar nga Ergys Ismaili. Alba Konstruksion shpk zotëron 100 % të kuotave të kapitalit të saj.
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Automjet tip Kamion, me targë TR 7926 S
Automjet tip Kamion, me targë TR 5032 S
Automjet kamion tip MAN me targë: AA 281 LI
Automjet tip Furgon M-BENC AA169 RP
Automjet Tip Mercedes Benz, me targë AA 496 UB.
Automjet tip Furgon 13+1, me targë TR 0933 T
Automjet tip kamion, me targa TR 6681 N
Automjet Tip Rimorkitor i hapur ADR 625
Automjet tip kamion, me targa TR 7203 J
Automjet kamion me targë: AA 823 MP
Automjet tip kamion, me targë TR 6769 S
Automjet tip kamion 3 Volvo me targa AA766SU
Automjet kamion tip MAN me targë: AA 126 BI.
Automjet tip kamion me vinç, me targë TR 5923 S
Furgon me targë AA 035 FS
Automjet kokë tërheqëse AA 469 MN
Automjet tip kamion, me targë TR 8023 S
Automjet tip Furgon, me targë TR 7541 T
Rimorkio e hapur ctc me targa TR 6126S
Kamion Mercedez me targa AA834 KJ
Gjysem Rimorkio AGR991 Menci
Furgon me targa AA774AK
Kamioncine nafte, tip benc me targa AA931YZ
Tayota kamioncine AA185MF
Gjysem Rimorkio AGR 938 Miler
Minibus Benc me targa AA397ZI
Koke terheqese Benc me targa AB456AF
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: Më datë 30.06.2004, me anë të vendimit të Gjykatës Tiranë, nr. 131/4, miratohet raporti i ekspertit kontabël Vjollca Dervishi për projektin e bashkimit me përthithje të dy shoqërive Alba Konstruksion shpk dhe G.V. Konstruksion shpk. Pas bashkimit, e gjithë trashëgimia e shoqërisë G.V Konstruksion shpk në gjendjen që ndodhet në datën 31.05.2004 kalon në zotërimin e shoqërisë përfituese Alba Konstruksion shpk. Vlera prej 100.000 lekësh që përbën kapitalin themeltar të shoqërisë G.V Konstruksion shkon për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë Alba Konstruksion, i cili arrin vlerën 49.052.000 lekë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, rruga Frederik Shiroka, pallati i ri, shkalla B, kati 2

Adresa:
1) Tiranë, Kavajë, ndërtim i rrjetit të ujësjellësit dhe KUZ në Fshatin Luz
2) Tiranë, ndërtim godinë banimi dhe shërbimi 9, 10 dhe 11 kat me 2, 3 kat parkim nëntokë, kryqëzimi i rrugës "Liman Kaba" dhe "Prokop Mima"
3) Berat, Potom, Backe, ndërtim hidroçentrali Backa 1, Backa 2, Backa A, Backa B, Backa C
4) Durrës, Shijak, Vend parkim i automjeteve të shoqërisë në zonën kadastrale 2100, numri i pasurisë 6/9, volume 4, faqe 60 në fshatin Karpen.
5) Fier, Lushnje, Grabjan, Ndërtimi i stacionit të pompimit, tubacionit kryesor dhe rrjetit shpërnadrës të ujësjellësit Grabian, brënda fshatit Grabjan
6) Fier, Lushnje, Divjakë, Rikualifikimi i rrugës "20 Janari", qyteti Divjakë
7) Tiranë, Rruga Fejzo Hizmo, Zona Kadastralre 3866, Godinë Banimi dhe Shërbimi 9 dhe 10 kat me 2 kat parkim nëntokë.
8) Durrës, Xhafzotaj, Rindërtimi i banesave të dëmtuara nga tërmeti
9) Fier, Lushnje, Rehabilitimi i kanalit vaditës Muriz -Thana , rrjedha e sipërme dhe Muriz-Thana, Dega Cukas, Lushnje
10) Berat, Kuçovë, Rehabilitimi i kanalit vaditës Slanicë, në Kuçovë

Adresa Email:
albakonstruksion@hotmail.com

Telefoni:
0682055675

Akte. Tjetërsim Kapitali: Dokumenta te ndryshem ne vite
Vendim I asamblese se pergjithshme (2011)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.07.2020
Dokumenta Financiare: Bilanci kontabel (2013)
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 236 553 469,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 247 515 997,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 153 861 738,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 211 286 805,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 122 199 334,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 300 941 103,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 144 651 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 796 529 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 913 170 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 103 399 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 460 832 807,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 166 627 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 883 757 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 361 097 960,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala