Skip to content

ALB - STAR Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-07-08 08:19:40
JSON

NIPT: J62903512W
Administrator: Edmond Spahiu
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime civile, industriale, tregti import export. Transport i mallrave për të tretë me qira dhe për llogari të vet brenda vendit. Tregti me shumicë e ujit të pijshëm dhe e ujit industrial. Transport me mjete jashtë norme për llogari të vet dhe të tretë brenda dhe jashtë vendit. Menaxhim i mbetjeve jo të rrezikshme (aktivitet grumbullim dhe transport i mbetjeve jo të rrezikshme).
Emërtime të tjera Tregtare: ALB - STAR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.02.1995
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 85 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: FINMAN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.11.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L62405030K, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr 2, bulevardi Dëshmorët e Kombit, kullat binjake, kulla nr 2, kati 5, me administratorë Sadik Ismailaj dhe Idajet Ismailaj, me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.07.2019)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. SHUSHICA HYDROPOWER, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.05.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71729019M, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga Sami Frashëri, Ndërtesa 19, Hyrja 8, me administrator Henri Aleksi, me status aktiv. ALB - STAR sh.p.k zotëron 34% të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.07.2019).

II. GRABOVA HYDROPOWER, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.09.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjitrin tregtar NIPT L72122043D, me adresë në Tiranë, Rruga “Sami Frashëri”, Ndërtesa 19, Hyrja 8, me administrator Realdo Mansaku, me status aktiv. ALB - STAR sh.p.k zotëron 34% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.07.2019).

III. ECOCLEAN, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 29.05.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L53003402I, me adresë në Fier, Patos, Zona Industriale, Patos Fier, Nr. Pasurie 69/29, Zona Kadastrale 2890, Pranë Kompleksit AlbStar, me administrator Elgerti Bixha, me status aktiv. ALB - STAR sh.p.k zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.07.2019).

IV. ALBRAIL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.01.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61314003H, me adresë në Tiranë, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kulla Nr.2, Kati V/2, me administrator Judmir Dervishaj, me status aktiv. ALB - STAR sh.p.k zotëron 66.3% të kapitalit të shoqërisë (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.07.2019).
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Korçë, Vithkuq, Leshnjë, Konterier në fshatin Leshnjë, zona kadastrale 2426, pranë fushës së druve Gjanç
2) Fier, Patos, Mjet i tipit MAN TGS 1844, Targë AA 641 HE
3) Fier, Patos, Mjet i tipit MAN 4x4, Targë AA 563 JN
4) Fier, Patos, Mjet i tipit Nursan (gjysëm rimorkio), Targë ABR 895
5) Korçë, Trebinjë, Potgozhan, Kontenier pranë ish minierës së Qymyr-gurit, fshati Potgozhan, Zona administrative Trebinjë, Zona kadastrale 30/36, Numri pasurisë 630/2, rrethi Pogradec
6) Fier, Patos, Mjet i tipit Nursan (gjysëm rimorkio) Targë ABR 891
7) Fier, Patos, Mjet i tipit MAN TGS 1844, Targë AA 691 GZ
8) Fier, Patos, Kamion i Tipit Scania, Targë AA 185 IY
9) Fier, Patos, Mjet i tipit Nursan (gjysëm rimorkio), Targë ABR 892
10) Fier, Kontenier, Sheshi Nënë Tereza, zona kadastrale 8532, nr i pasurisë 6/498, pranë Hotel Fieri Fier, Patos, Mjet i tipit MAN TGS 1844, Targë AA 648 HE
11) Shkodër, Temal, TELUM, Njësia Administrative Temal, Tunelet e turbinave, HEC , Koman.
12) Fier, Patos, Mjet i tipit MAN TGS 2644, Targë AA 643 HE
13) Fier, Patos, Mjet i tipit Nursan (gjysëm rimorkio), Targë ABR 890
14) Fier, Patos, Mjet i tipit Nursan (gjysëm rimorkio), Targë ABR 893
15) Fier, Patos, Mjet i tipit Nursan (gjysëm rimorkio), Targë ABR 894
16) Fier, Patos, Mjet i tipit MAN TGS 1844, Targë AA 647 HE
17) Fier, Patos, Kamion i Tipit Nissan Atleon 140, Targë AA 603 DY
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Patos, Zona Industriale Patos, nr. pasurie 69/29, zona kadastrale nr. 2890

Adresa:
1) Vlore, Himare, Fshati Kuc, zona kadastrale nr. 2306 ne pasurine nr 41 dhe pasurine nr 27
2) Berat, Sinje Mbreshtan, Godina (ish dyqani i Mbreshtanit) km 8, Rruga Berat - Mbreshtan, 100 m larg karburant Fenelu 2011
3) Vlorë, Vergo, FUSHE VERRI Shesh për magazinim/depozitim, pranë Përroit të Vergoit, ngjitur me Kabinën Elektrike, fshati Fushë-Verri, Njësia Administrative Vergo
4) Elbasan, Librazhd, Rruga Nacionale Librazhd, Zyra me vendodhje ne pasurine nr.8/308, ndodhur ne Zonen kadastrale Nr.2446, vol 18, faqe 27
5) Tiranë, Kantier ndërtimi, pranë kompleksit të ri të stadiumit Kombëtar, në pronën me Nr. pasurie 7/5, zona kadastrale 8160, Blv Bajram Curri, me leje ndërtimi Nr. 25949/13, datë 03.10.2016
6) Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla nr. 2, kati 5/1.
7) Fier, Shesh parkimi mjetesh pranë rrugës së fshatit Marinëz, 200 m pranë ish- Ndërrmarjes së 3 Dekantimit të Naftës Albpetrol, Zona Kadastrale 2599, Marinez, rrethi FIER.
8) Korce, Lagjja Nr.10, Rruga Pandeli Vangjeli, Zyra me vendodhje ne Pasurine nr.1/901/N, ndodhur ne Zonen kadastrale Nr.8561, Ap.9, vol 51, faqe 230
9) Berat, Lagjja "Uznove", Rruga "28 Nëntori", Zona Kadastrale nr. 8504, me nr. pasurie 150/25 M5, Ndërtesë 4-katëshe (kati i parë)
10) Berat, Poliçan, Shesh depozitimi në Zonën Kadastrale 3019, me numër pasurie Nr. 136, volum 1, faqja 171
11) Berat, Zyra me vendodhje ne pasurine Nr.Pasurie 3/6, ndodhur ne Zonen Kadastrale Nr.8501, vol 22, faqe 31, Lagjia « Barikade » Rruga Antipatrea, Terminali lnterurban i Autobuzave Berat
12) Fier, Zyre me vendodhje ne pasurine 6/117dhe 6/15, zona Kadastrale 8532, Hotel Fieri, Lagjja "Kongresi i Permetit"
13) Berat, SKRAPAR, Çorovode, Lagjja 5 Shtatori, Zyra me vendodhje Skrapar, prane Spitalit, Nr.pasurie 15/9+1-1, kati i I-re
14) Berat, Lagjja Barrikade, Rruga Antipatrea, Magazine me vendodhje ne pasurine 5/1 dhe 5/2, Zona Kadastrale 8501, ish Rezervat e Shtetit Berat
15) Elbasan, Librazhd, Lagjja nr.1, Rruga Nacionale Librazhd-Prrenjas, ne pasurine nr.493/10, ndodhur ne zonen kadastrale nr.2446

Adresa Email:
infotr@albstar.al

Telefoni:
0682021997

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.07.2020
Dokumenta te ndryshem ne vite
Vendimi per kalimin e kuotave ne shoqerine FINMAN shpk 24.11.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 506 695 808,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 116 835 218,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 767 890 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 607 140 774,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 339 056 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 501 350 146,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 144 634 134,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 405 177 788,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 864 784 409,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 834 743 243,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 650 302 734,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 441 645 796,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 601 747 193,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:7 410 825 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 942 191 419,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 062 917 948,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 492 960 221,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 575 341 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 459 871 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 6 420 992 421,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 3 710 488 781,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 2 699 218 184,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 936 500 749,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 1 543 681 165,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala