Skip to content

ALB SHPRESA Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-05-18 12:05:08
JSON

NIPT: J72110003F
Administrator: Mehdi Lala
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim dhe Rikonstruksion. Në fushën e ndërtimeve në objekte të ndryshme për banim, të atyre social kulturore, hapje rrugësh, asfaltime, ngritje fabrikash, lokalesh, etj. Prodhime të materialeve të gatshme dhe gjysme të gatshme etj. Me shumicë dhe pakicë brenda dhe jashtë vendit, import eksport. Në fushën e projektimeve të strukturave të zakonshme prej tulle, guri e betoni e beton armeje. Ndërtime civile dhe ekonomike, ndërtime rrugore dhe aeroporte, hekurudhore, ura dhe vepra arti, ndërtime detare, ndërtime hidraulike e hidroteknike, vepra të veçanta e punimeve speciale, punime restaurimi, karpentieri etj. Shërbim marketingu për të tretët.
Emërtime të tjera Tregtare: ALB SHPRESA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 28.08.1997
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 88 750 000,00
Numri i pjesëve: 88 750
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: (Kamion IVECO Magirus, TR 5861J) Tirane Tirane TIRANE Man Kamion, AA 068 DI, (Kamion BENZ TR 0581L, Blu), (Kamion MAN, TR 2881H Gri), (Kamion ATP KIA, TR6386 K, Jeshil), (Kamion BENZ, TR 6105 K), (BENZ TR 5706 A) Tirane Tirane TIRANE Kamion Iveco, TR 5091 G, (BENZ, TR 6993 I).
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Maliq Muço,Ndertesa 6,Hyrja 4,Ap 14,Njesia Bashkiake 9,Kodi Postar 1016.

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Zugu i I, Pallati 51/1 Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Zugu i I, Pallati 51/1 Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Zugu i I, Pallati 51/1 Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Zogu i I, Pallati 51/1 Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Zugu i I, Pallati 51/1 Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Zugu i I, Pallati 51/1 Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Zugu i I, Pallati 51/1

Telefoni:
2238434

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 862 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 504 316,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 080 941,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 476,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:227 797 287,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 158 731 637,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015