Skip to content

ALBA KONSTRUKSION Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-12-20 11:03:40
JSON

NIPT: J61812013R
Administrator: Atnand Koni, Edison Imeri
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime të ndryshme kulturore, shtetërore, shëndetësore, bujqësore, fabrika, uzina, banesa etj. Projektime, instalime, punime resaurimi etj. Veprimtari në fushën e transportit, të mallrave brenda dhe jashtë vendit, me mallrat e vetë shoqërisë dhe të të tretëve. Import-eksport në përgjithësi brenda dhe jashtë vendit. Import-eksport mobilje, veshje MBF, mobilim sallash konferencash, parket, moket. Ndriçim, import-eksport, ndriçim tavanesh. Veprimtari në fushën e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis dhe auditimin mjedisor, veprimtaritë e lidhura me mbrojtjen kundër zjarrit dhe auditimit të energjisë.
Emërtime të tjera Tregtare: Alba Konstruksion
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08.01.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 993 710 000,00
Numri i pjesëve: 993 710
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: BEKIM ENERGJITIK SHPK është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) K99605301O, e themeluar më datë 29.09.2009, me seli në Shkodër, Qafë Mali, Kryezi-Komuna e Qafë Malit, e përfaqësuar nga Proletare Brahaj. Alba Konstruksion shpk zotëron 1 % të kuotave të kapitalit të shoqërisë.

HP "Prishta 1 & 2 ENERGY" shpk është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L39607401C, e themeluar më datë 30.09.2013, me seli në Berat, Çepan, Komuna Çepan, Hidroçentral, e përfaqësuar nga Alket Dyrmishi. Alba Konstruksion shpk zotëron 50 % të kuotave të kapitalit të shoqërisë.

KROI MBRET ENERGJI shpk është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L29326401S, e themeluar më datë 20.07.2012, me seli në Tiranë, njësia bashkiake nr.7, rruga Frederik Shiroka, pallati i ri, shkalla C, kati 2, e përfaqësuar nga Ergys Ismaili. Alba Konstruksion shpk zotëron 100 % të kuotave të kapitalit të saj.
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkuj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Automjet tip Kamion, me targë TR 7926 S
Automjet tip Kamion, me targë TR 5032 S
Automjet kamion tip MAN me targë: AA 281 LI
Automjet tip Furgon M-BENC AA169 RP
Automjet Tip Mercedes Benz, me targë AA 496 UB.
Automjet tip Furgon 13+1, me targë TR 0933 T
Automjet tip kamion, me targa TR 6681 N
Automjet Tip Rimorkitor i hapur ADR 625
Automjet tip kamion, me targë TR 8024 S
Automjet tip kamion, me targa TR 7203 J
Automjet kamion me targë: AA 823 MP
Automjet tip kamion, me targë TR 6769 S
Automjet tip kamion 3 Volvo me targa AA766SU
Automjet kamion tip MAN me targë: AA 126 BI.
Automjet tip kamion me vinç, me targë TR 5923 S
Furgon me targë AA 035 FS.
Automjet tip kamion, me targë TR 8794 G
Automjet kokë tërheqëse AA 469 MN
Automjet tip kamion, me targë TR 8023 S
Automjet tip Furgon, me targë TR 7541 T
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: Më datë 30.06.2004, me anë të vendimit të Gjykatës Tiranë, nr. 131/4, miratohet raporti i ekspertit kontabël Vjollca Dervishi për projektin e bashkimit me përthithje të dy shoqërive Alba Konstruksion shpk dhe G.V. Konstruksion shpk. Pas bashkimit, e gjithë trashëgimia e shoqërisë G.V Konstruksion shpk në gjendjen që ndodhet në datën 31.05.2004 kalon në zotërimin e shoqërisë përfituese Alba Konstruksion shpk. Vlera prej 100.000 lekësh që përbën kapitalin themeltar të shoqërisë G.V Konstruksion shkon për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë Alba Konstruksion, i cili arrin vlerën 49.052.000 lekë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, rruga Frederik Shiroka, pallati i ri, shkalla B, kati 2

Adresa:
1) Tiranë, Kavajë, ndërtim i rrjetit të ujësjellësit dhe KUZ në Fshatin Luz
2) Durrës, Lagjja 14, Rruga Bajram Tusha, Shkozet, ndërtim i shkollës profesionale Beqir Çela 3) Tiranë, rehabilitimi i Unazes së Mesme.
4) Tiranë, ndërtim godinë banimi dhe shërbimi 9, 10 dhe 11 kat me 2, 3 kat parkim nëntokë, kryqëzimi i rrugës "Liman Kaba" dhe "Prokop Mima"
5) Berat, Potom, Backe, ndërtim hidroçentrali Backa 1, Backa 2, Backa A, Backa B, Backa C

Adresa Email:
albakonstruksion@hotmail.com

Telefoni:
0682055675

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (2018)
Dokumenta te ndryshem ne vite
Vendim I asamblese se pergjithshme (2011)
Dokumenta Financiare: Bilanci kontabel (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 247 515 997,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 153 861 738,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 211 286 805,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 122 199 334,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 300 941 103,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 144 651 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 913 170 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 103 399 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 460 832 807,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 166 627 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 883 757 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 361 097 960,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala