Skip to content
Përfitues nga VKM Nr. 716, datë 26.08.2015 i pasurise “Depo nr. 1, Depo nr. 2 dhe Depo nr. 3, të Agjencisë së Rezervave të Shtetit Plasë, Korçë”, në administrim të Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave të Shtetit, me sipërfaqe të përgjithshme 8 699 (tetë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë) m2 , nga të cilat, sipas genplanit, sipërfaqe në objekt 2 200,92 (dy mijë e dyqind presje nëntëdhjetë e dy) m2 dhe sipërfaqe funksionale 6 498,08 (gjashtë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e tetë presje zero tetë) m2.

"LORENSO "
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-22 11:40:45
JSON

NIPT: K13820002T
Administrator: Nikolaos Karakechalis
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e prodhimeve te rrobaqepsise, veshje te brendshme e te jashtme te te gjitha moshave e sekseve, prodhime ne fushen e qendistarise stamposje, import - eksport tregti me shumice dhe pakice te te gjitha produkteve indrustriale ,qendisje, bujqesore, blegtorale, materiale ndertimi, mobilje, makinerive, ushqimeve, elektroshtepiake, pajisje zyrash, linja prodhimi, pije freskuese, alkolike. Veprimtari ne fushen e transportit te mallrave pasagjereve, veprimtari komisionere, bar - restorant, bar - kafe, hoteleri etj. Aktivitet i perpunimit aktiv te mallrave dhe materialeve.
Emërtime të tjera Tregtare: "LORENSO "
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.09.2000
Rrethi: Korce
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 83 000 000,00
Numri i pjesëve: 83 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Korce, Autobuz me targa AA 116 PT.
Korce, Kamion furgon me targa AA 274 KI.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: Kontrate 1 euro
Më datë 26.08.2015, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 716, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës dhe shoqërisë “Lorenso”, sh.p.k., si qiramarrës, për pasurinë “Depo nr. 1, Depo nr. 2 dhe Depo nr. 3, të Agjencisë së Rezervave të Shtetit Plasë, Korçë”, në administrim të Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave të Shtetit, me sipërfaqe të përgjithshme 8 699 (tetë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë) m2 , nga të cilat, sipas genplanit, sipërfaqe në objekt 2 200,92 (dy mijë e dyqind presje nëntëdhjetë e dy) m2 dhe sipërfaqe funksionale 6 498,08 (gjashtë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e tetë presje zero tetë) m2.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Pojan, PLASE

Adresa:
Korce, Lagjja 16, Rruga Antoni Athanas, Objekti Nr. 1
Korce, Libonik, L Ish Depot e Grumbullimit, Libonik.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.02.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 22.12.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 15.09.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
VKM Nr. 716, datë 26.8.2015, per miratimin e lidhjes se kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 51 035 907,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 21 235 599,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 17 317 757,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 111 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 716 071,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 22 228 347,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 523 720,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -3 480 530,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:187 313 026,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:133 275 239,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:104 613 776,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:76 430 259,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:52 263 466,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 39 469 051,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 597 687,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 367 308,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala