Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 73

DEMIR ELEZI

K33715793O
(Bar - bufe)

Korçë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

OMEGA PHARMA GROUP

L01529009P
(Import - eksport medikamente e lende te para, e te licensuar nga organet e tjera kompetente ne rastet kur kerkohet.Tregtim me shumice e pakice te artikujve farmaceutik. Import eksport paisjesh mjeksore, reagent)

Tiranë 131191526 ALL

Valentina Tosuni

L07601001K
(Tregti me pakice artikuj ushqimore e fruta perime.)

Kolonjë ALL

HEC BISTRICA 1 BISTRICA 2

L17106501F
(Prodhimi, shitja, importimi, eksportimi, tregtimi me rrugë dhe transaksione të ndryshme të energjisë elektrike. energjisë diellore dhe erës.)

Finiq ALL

HEC ULEZ SHKOPET

L18306901O
(Prodhimi, shitja, importimi, eksportimi, tregtimi me rrugë dhe transaksione të ndryshme të energjisë elektrike. Energjisë diellore dhe e erës.)

Mat ALL

GLOBAL NETWORKS ALBANIA

L02414010M
(Zhvillimin dhe ofrimin e rrjeteve publike dhe private te komunikimeve elektronike,ofrimin e rrjeteve per transmetimin e te dhenave dhe te internetit,ofrimin e sherbimeve te linjave me qera,ofrimin e sherbimeve )

Tiranë ALL

ALB.-SALE sh.a

K74518804D
(Prodhim, tregtim, import export te gjitha llojet e mallrave)

Vlorë -38000 ALL

ALBANIA-FASHION GROUP

K52001010I
(Importi - eksporti, shitja me shumice dhe pakice e produkteve tekstile,veshje te te gjitha llojeve.Shitja me shumice dhe pakice e mallrave industrial dhe ushqimore.Tregtimi i artikujve te ndryshem.Importi - eks)

Tiranë ALL

EGNATIA - RADIO TV KABELL

K52931201O
(Televizioni kabllor , shtrirje e rrjetit kabllor televiziv,dhe Radio, studio grafike)

Elbasan ALL

A.I.D

K53418201F
(Eksport import i kafshëve dhe shpendëve të gjalla, produkte me origjinë prej kafsheve. Transport, agjensi doganore spedicionere, detare , turistike. Prodhim dhe përpunim të produkteve industriale e u)

Elbasan -346632 ALL

M&K SYSTEMS

M&K SYSTEMS
(Kryerja e aktivitetit në fushën e informatikës, përpunimit dhe transmetimit të të dhënave në formën direkte ose duke shfrytëzuar kapacitetet të llojeve të tyre që gjenden në treg. Realizimi i kont)

Tiranë ALL

ALKET HYSENI

K61625027B
(Avokat)

Tiranë ALL

PRODHIME METALIKE

J91807502K
(Prodhime sfera per fabrikat e çimentos. Prodhime-axhustime- montime si dhe operacione financiare, trgtare e industriale qe lidhen drejtperdrejt ose terthorazi me veprimtarine e shoqrise. Projektim, prodhim, mo)

Shijak ALL

Vintage Second-Hand e Neë

L22126013U
(Tregtimi dhe shitja me shumice e pakice e nje game rrobash dhe aksesoresh te cilet jane te cilesuar te perdorur.Shoqeria mund te kryeje te gjitha ato aktivitete tregtare,financiare me pasuri te luajtshme dhe te)

Tiranë ALL

IGI - Instituti i Gjeoinformacionit

K42414004R
(Veprimtari ne fushen e topografise dhe sistemeve te informacionit gjeografik, hartografise, prodhim dhe tregtim programesh informatike, kurse trajnimi, etj.)

Tiranë ALL

LASTMINUTE ALBANIA

L11730017S
(Agjensi udhetimesh dhe agjensi turistike,agjensi per dhenie me qera te automjeteve si pershembull:autovetura,autobusha,mikrobuza,motorr,motorr cikleta dhe bicikleta.Agjensi kembimi valutor,agjensi imobiliare,ag)

Tiranë ALL

Ujesjelles-Kanalizime Rubik (ish Ujesjellesi Rubik)

K39010095A
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe /ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesë)

Mirditë -36341832 ALL

UJESJELLES GJIROKASTER QYTET Sh.a 

J62903737T
(Furnizimi me ujë dhe mirëmbajtja kanalizimeve.)

Gjirokastër ALL

UJESJELLESI FSHAT ELBASAN

J93112216Q
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave të konsum)

Elbasan -71770700 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujesjelles Kanalizime Orikum sh.a (Ish-Ujesjelles Orikum Sh.a)

K67327201K
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhim dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës.)

Vlorë 1642976 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni