Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 2679

ATLAS SOLUTIONS

L61305024H
(Shërbime telemarketingu. Ofrimin e të gjitha shërbimeve që lidhen me call center dhe kontakt center duke përfshirë edhe përpunimin e të dhënave të shoqërive të tjera dhe/ose enteve publike, ndërmje)

Tiranë ALL

TINA PACK

L68706202U
(Import, blerje të lëndëve të para bimë aromatike, erëza fruta të thata, artikuj kancelari, metrazhe, përpunime, ambalazhime, elektroshtëpiake, pajisje të domosdoshme mekanike që kërkohen për përpu)

Gjirokastër ALL

PRODUKT PROTECT AGRICOLE

L63706405A
(Import dhe tregtim me shumicë e pakicë të imputeve bujqësore, etj.)

Fier ALL

IBERIA INVEST

L61306059E
(1-Investime, projekte, import, eksport, shitje me pakicë të artikujve të ndryshëm industriale, ushqimorë, bujqësore e blegtorale, transport mallrash. 2-Transport urban, interurban, detar, ajror, ndërtime)

Tiranë ALL

INTER NATIONAL TELECOMMUNICATION

L61306004V
(Operimi në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj veprimtarie nëpërmjet telefonit për llogari të vet apo të tretëve.)

Tiranë ALL

VICTORY CALL CENTRE

L66306002P
(Call center.)

Shkodër ALL

BIO- DROJA

L63707202P
(Zhvillim bletarie, mbarështim, rritjen, shumëzimin, prodhimin dhe qarkullimin e bletëve, prodhimeve të bletëve, si dhe pajisjet për bletari, përpunimi i mjaltit dhe nënprodukteve të mjaltit, përpunimi)

Durrës ALL

WILL CALL

L61307040A
(Shërbime në lidhje me "Call Center", ofrues shërbimesh interneti, ndërmjetësimit tregtar dhe të biznesit, marketing në fushat e shërbimeve telefonike, trajnim të brendshëm ose të jashtëm të stafit )

Tiranë ALL

KOZELI HONEY

L63707004T
(Prodhimi, etiketimi, ambalazhimi, përpunimi, tregtimi me shumicë dhe pakicë i mjaltit dhe nënprodukteve të tij.)

Korçë ALL

Maxteco

L61311022V
(Tregti / Prodhim/ Import-Eksport. Import-eksport, prodhimin, magazinimin, ruajtjen, transportin, dhënie me qira, shërbim mirëmbajtjeje dhe servis si dhe tregtimin me shumicë e pakicë të mallrave të ndrys)

Tiranë ALL

2AM COMPOSITE

L61311509B
(Prodhime pjesësh të ndryshme plastike për automjete, barka, pjesë industriale, montim dhe prodhim i varkave turistike si dhe mjeteve të tjera të lundrimit, veshje dhe mobilim i barkave, shtëpive, prodhim)

Durrës ALL

ECO PASTRIMI 2L

L67512601M
(Në fushën e shërbimit e pastrimit, në nivele bashkëkohore, gjelbërimit, funeral, dekor dhe faktorëve të tjerë ekologjik të mjediseve urbane, zbatimin e standardeve shtetërore në përkrahje dhe zhvil)

Elbasan ALL

ITAL-PLASTIC & BA -SHPK

L67513601R
(Prodhim i produkteve plastike dhe tregtim me shumicë dhe pakicë.)

Elbasan ALL

E&M POWER

L61313025J
(Call Center, Import export veshjesh e konfeksione të ndryshme, aksesor, materiale druri, konsulenca në fushën e ndërtimit. Shitje artikuj të ndryshëm me shumicë e pakicë, transport brenda vendit mallras)

Tiranë ALL

SMART OPTION SOLUTIONS

L61313008T
(Call Center, import export veshjesh e konfeksione të ndryshme, aksesor, materiale druri, konsulenca në fushën e ndërtimit, Shitje artikuj të ndryshëm me shumicë e pakicë, transport brenda vendit mallras)

Tiranë ALL

HYSENI TAILORING

L68713301H
(Rrobaqepësi; Tregti dhe shërbime të ndryshme.)

Shkodër ALL

BT BALKAN

L61314043M
(Sherbimet e mirembajtjes dhe testimit te pajisjeve elektronike, elektrike dhe ne pergjithesi rregullimin e metodave industrial. Projektimi, ndertimi, administrimi dhe mirembajtja e analizes se sistemeve te ajri)

Tiranë ALL

AvorMap

L61314031M
(Publiciteti, reklamat dhe propaganda në çfare do lloj forme, telekomunikimet Këshillim për pajisjet llogaritese (hardwarit) Këshillim edhe sigurimi i pajisjeve programore (softwareit) Kërkime, aplikime ek)

Tiranë ALL

PANDELINA Fas

L63714803C
(Tregtim eksport-import të të gjitha mallrave ushqimorë, ujë, pije të ndryshme dhe industriale, prodhimeve bujqësore, konfeksione, veshmbathje, metrazhe, qëndisma, artikujve elektrike, pajisjeve elektrosh)

Vlorë ALL

Studio Ligjore "Partners Consulting"

L61314021F
(Shërbime konsulence ligjore dhe asistencë për përsonat juridike dhe fizike në fushën civile, penale, administrative, bankare, tregtare. Konsulencë dhe informacion biznesi, konsulencë për shoqëritë tr)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni