Skip to content

ILIRIADA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-09 08:42:41
JSON

Tax Registration Number: J61828125L
Administrators: Gazmend Kuliçi
Scope: Shitblerje me shumice e pakice, eksport import te mallrave te ndryshme, restorant, hoteleri, turizem, etj. Karburante e vajra lubrifikante, bime medicinale, tregtim automjetesh.Transport mallrash te te gjitha llojeve e udhetareve etj, perpunim druri, prodhim i qymyr drurit, grumbullimi e perpunimi i produkteve bujqesore blegtorale etj. Pyllezime dhe permiresime pyjore.Prodhim materiale ndertimi, inerte gurore, qeramike,tulla.Ekspertim per vleresim mjedisi, mbareshtrim faune, flore dhe peshku. Ne fushen e ndertimit, projektimin dhe zbatimin duke perfshire por pa u kufizuar ne punime e vepra urbane, civile, industriale, arkitekturore, rrugore dhe hekurudhore, ura dhe vepra te artit, si dhe punime inxhinierike topografike dhe hidrologjike, inxhinierike te impianteve te prodhimit dhe transmetimit te energjise etj.
Other Trade Names: ILIRIADA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15/10/1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 120 000,00
Shares: 120
Child Company: I. HENZ ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 26.02.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K91502021A, me adrese Tirane, Rruga e "Kavajes", Kompleksi Square 21, Faza 1, Shkalla 4, Kati 6, Apartamenti 2, me administrator Joani Rapo. ILIRIADA zoteron 92% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.04.2022)

II. AMG, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.02.2010 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L01425028V, me adrese Tirane, Rruga Hamdi Pepa, Godina 16/1 prane Ndermarrjes se Ujrave, me administrator Edmond Mara. ILIRIADA zoteron 25% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte e pezulluar (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.04.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Musa Agolli, pallati i Ri CMA, shkalla n.1, apartamenti 12.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.04.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje date 15.02.1996
Kontrate transferimi e pjeseve te kapitalit date 15.02.2018
Kontrate shitje date 27.10.2011
Kontrate shitje date 10.11.2008
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 962 959,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 135 130,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 289 931,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 235 031,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 256 066,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 140 872,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -311 476,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -710 923,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 303 365,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -1 153 646,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 1 003 920,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -303 391,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: -1 159 122,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:623 183 742,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:786 796 486,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:184 835 937,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:89 911 514,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:98 042 095,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:9 810 598,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 6 375 254,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 1 418 037,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 308 326,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli