Skip to content

Ante-Group (Ish Infinit Construction, Ish Merko)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-21 13:24:37
JSON

Tax Registration Number: J62904100D
Administrators: Bardhjus Busha, Elma Doçi, Gjysho Merko
Scope: Ndërtime dhe rikonstruksione të objekteve civile, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportive, vepra kullimi për vaditje, infrastrukture, shërbime komunale e urbane, ndërtime rrugore e hekurudhore, projektime të objekte të sipër treguara. blerje dhe shitje trojesh, ndërtesa dhe pasuri të paluajtshme. Prodhim, transmetim, shpërndarjen dhe shitjen e energjisë elektrike. Transport udhëtaresh me taksi si dhe çdo veprimtari tjetër të lejuar nga ligji. Seleksionim të mbetjeve urbane dhe riciklim, përpunim të mbetjeve të riciklueshme, kompostim të mbetjeve organike. Projektim objektesh ekonomike, civile, industriale, etj. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi sipas kategorive A: 1,23 etj. Vlerësimin e pasurive të paluajtshme. Hartimi i raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për të kryer auditimin mjedisor, për hartimin e ekspertizave për problem mjedisor. Veprimtari në fushën e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji, hartimi i akteve të ekspertizës për zjarret e rëna. Shërbim konsulence, studime urbane, shërbime në planifikim urban, transporti, topografike, gjeologjike, hidrogjeologjike, infrasrukture ambjentale, projektim objektesh civile, arsimore, sportive, industriale, bujqësore ushtarake, infrastrukturë. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh. Import, eksport i mallrave industriale, ushqimore, bujqësore, materiale ndërtimi, materiale druri të përpunuar e të papërpunuar, grumbullim e përpunim të bimëve mjekësore, tregtim mallrash të çdo lloji me shumicë e pakicë, transport nacional e ndërkombëtar të mallrave dhe pasagjerëve, komisioner, agjent tregtar e doganor, tregtim import eksport të mallrave me shumicë e pakicë, elektrike, elektronike, sanitare. Grumbullim transportim i ujrave te ndotura.
Other Trade Names: Ante-Group
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 06/06/1996
District: Berat
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 142 000 000,00
Shares: 142 000
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 3
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Kamion Mercedes Benz me Targë AA 397 NT
2. Kamion Iveco me targë AA 312 TM
3. Kamion Renault Prenium me targë AA 754 TI
4. Kamion Renault Prenium me targë AA 851 TI
5. Kamion Denis APV me targë AA 203 TM
6. Kamion Mercedes Benz me Targë AA 382 NT
7. Kamion Iveco ATP me targë AA 855 TM
8. Kamion ATV OAF me targë BR2837 B.
9. Furgon Autoveture Volksëagen Targë AA 076 PR.
10. Kamion ATV Mercedes Benz me targë BR 2842 B.
11. Autobot Uji APV Man me targë BR 2851 B.
12. Kamion Skania APV me targë AA 147 TJ
13. Kamion Veteshkarkues Benz Mercedes Targë AA 034 Nk.
14. Berat, AA 029 JE Tata
15. Bucer, Autofshesë me Targë AA 318 NK
16. Kamion Skania APV me targë AA 146 TJ
17. Berat, AA391 JD Tata.
18. Kamion Skania APV me targë AA 755 TI
19. Kamion Tip Man me Targë BR 4814 B
20. Iveco APV me Targë AA 918 NE
21. Fadromë APV FAI me targë BR 0645 B.
22. Kamion Renault APV me targë AA 852 TI
23. Kamion ATV Mercedes Benz me targë BR 2838 B.
24. Kamion Iveco Magirus me targë AA 853 TI
25. Iveco, Kokë Tërheqëse me Targë AA 461 VP
26. Autofshese APV Bucher me targë BR2843 B.
27. Kamion Iveco ATP me targë AA 310 TM
28. Autobot Uji APV Man me targë BR 2839 B.
29. Autofshes Mathius APV me targë AA 756 TI
30. Kamion Denis APV me targë AA 204 TM
31. Kamion Mercedes Benz me Targë AA 783 OF
32. Kamion Mercedes Benz me Targë AA 594 UV
33. Kamion Iveco ATV me targë AA 525 TI
34. Rimorkio Tip Kaiser me Targë AFR 479
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Changes
Address:

Seat:
Berat, Lagjja “ Barrikada “, rruga “ Antipatrea“, godina me nr. pasurie 3/105, zona kadastrale nr.8501

Address:
Tiranë, Rruga Dëshmoret e 4 Shkurtit, pallat i ri ''Kontakt'', pranë Gardës së Republikës
Tiranë, Rruga Myslym Keta, Park për vendosjen e makinave, në krah Antibiotikut
Berat, Lagjia “ Barrikada “, Zona Kadastrale Nr.8501, Godina me Nr. Pasurie 3/423-ND
Durres, Ndertimi i njesive te banimit ne ndertesa (pallat) per 4 Pallate pikesore Lgj.17 Rr.Lura, Nr.1&3 dhe Rr.Ahmet Dakli Nr.15&23, dhe 1 Pallat pikesor Nr.458 Rr.Bajram Tushe
Tirane, Kamez, VALIAS, Rindertimi i njesive te banimit ne ndertesa (pallat) per zonen e re per zhvillim Valias,Blloku 3, Objektet (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 & 12) njesi banimi dhe sherbimi ne ndertesa (pallat)
Tirane, "Hartim i Projektit dhe Zbatimi i Punimeve për Ndërtimin e Godinës 5 (Seksioni A) në Zonën Zhvillimore "Kombinat".

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.03.2022
Raport per zmadhimin e kapitalit (2014)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (2010)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (2011)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (2009)
Vendim I asamblese per zvogelim kapitali (2011)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (2013)
Deshmi Trashegimie Ligjore 05.08.2019
Vendimi i asamblese per zvogelimin e kapitalit 23.09.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 92 753 184,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 64 288 988,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 69 823 880,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 50 156 459,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 35 959 717,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 38 278 494,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 18 700 505,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 134 517 439,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 169 208 728,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 116 459 598,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:659 725 863,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:560 461 772,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:260 400 102,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:214 144 411,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:146 714 285,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 133 127 236,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 134 517 439,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 169 308 728,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala