Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bardhjus Bushaj
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ante-Group (Ish Infinit Construction, Ish Merko)

J62904100D
(Ndërtime dhe rikonstruksione të objekteve civile, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportive, vepra kullimi për vaditje, infrastrukture, shërbime komunale e urbane, ndërtime rrug)

Berat 38278494 ALL

LION CONSTRUCTION

L62309009J
(Investime në fushën e pasurive të paluajtshme dhe ndërtimit. Shitjen, blerjen, dhënien marrjen me qira të pasurive të paluajtshme. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës në fushën e biznesit, menaxhimit)

Tiranë ALL

Golden Key

M11926008G
(Aktivitet ne fushen e ndertimeve civile, objekte sherbimi dhe banimi; rruge; ura; porte; trase hekurudhore; terminale; hidrocentrale; veprave bonifikuese; parkimeve nentokesore dhe çdo ndertim tjeter; punim)

Tirane ALL

Seaside Construction

M22303024T
(Projektimi dhe ndërtimi i objekteve civile dhe industriale dhe menaxhimi i zbatimit të projekteve të kësaj natyre për vete dhe për të tretë; Shitja e objekteve/njësive të ndërtuara si investitor d)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni