Skip to content

SULOLLARI-KLIMA (Ish "SULOLLARI"; ish "SULOLLARI shpk")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-18 13:59:33
JSON

Tax Registration Number: K01529003M
Administrators: Ardian Sulollari
Scope: Tregti me pakice te kondicionereve ,chillera,kaldaja,aspiratore,panele diellore,pajisje elektroshtepiake. Montim dhe mirembajtje per ka!daja,kondicionere,sistem ftohje me uje e gaz dhe gjeeratore.Tregti me pakice ,import-eksport te malirave industriale,blegtorale ,bujqesore,veshmbathje,pajisje hidrosanitare, materjale ndertimi,automjeteve ,servis dhe lavazh makinash.Shitje dhe mirembajtje te aspiratoreve te fuqive te ndryshme shtepiake dhe industrial ,aksesore per aspirim de!ageshtuesjonizuesajri,pajisje elektrike ,ngrohesa dhe radiatore elektrike.Shitje,mirembajtje dhe riparim ashensore ,rrjetit elektrik dhe rrjetit hidraulik.Shitje dhe mirembajtje kaldaja peleti ,avulli,gazi,nafte si dhe prodhim dhe tregtim peleti . Riparim mirembajtje te sistemeve te ujit ngrohte sanitare me kaldaja,sistemet ngrohje-ftohje me chillera ,sisteme te fumizimit me uje te pijshem,te impianteve te zbutjes se ujit-osmozes per analiza laboratorike, te elektropompave .Punime hidromekanike MNZSH,sistemet dhe impiantet e ujit MNZSH, tregtim, blerje,shitje dhe rimbushje fikse zjarri.Mbushje e sistemeve ngrohje-ftohje me azot dhe glikol.Furnizime dhe mirembajtje pompa uji,vakumi,qarkulluese,presioni zhytese etj .Projektim dhe zbatim te impianteve te gazrave mjeksore.
Other Trade Names: SULOLLARI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 24/03/2000
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 55 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Furgon me targa AA 291 KM
Tirane, Makina Tip Mercedes Benz me Targë AA 968 MZ
Tirane, Kamion Mercedes Benz i Bardhe, TR 5843 L
Tirane, Autoveture Mercedes Benz me targe TR 0488 P
Tirane, Mercedes benz me targe AB 998 HL
Tirane, Volksawagen Passat me targe TR 6428 I
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Muhamet Gjollesha 71/3, Kati 1

Address:
Tirane, Vaqarr, Rruga Arbanë,Vaqarr, me zone kadastrale 3712, nr.pasurie 19/18

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.10.2021
Statuti dhe akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 13.08.2018
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 18.12.2014
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 01.06.2009
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 3 956 982,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 8 230 052,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 5 558 403,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 479 500,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 814 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 8 640 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 11 605 934,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 3 593 700,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 5 181 030,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 3 485 505,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:31 223 035,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:27 007 545,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:33 323 147,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:21 933 480,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:31 333 260,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:33 705 420,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:38 737 235,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 15 212 530,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 36 205 763,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 19 932 122,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala / P. Nikolli