Skip to content

"ATELIER 4"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-08 07:21:53
JSON

Tax Registration Number: K31812012H
Administrators: Alban Efthimi
Scope: Projektime dhe studime urbanistike: projektime e ndërtime civile, industriale turistike, bujqësore: studime ambientale dhe Vlerësim të ndikimit në mjedis: projektime interierësh: Projektim Peizazhi e sistemimi: studime e projektime hidrogjeologjik dhe gjeologjike: projektime rrugësh, Urash, porte turistike: projektime të inxhinierisë elektrike, të inxhinierisë hidro-mekanike: projektime konstruktive dhe supervizion punimesh: restaurime. Si dhe konsulenca për temat e me sipërme.
Other Trade Names: "ATELIER 4"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 01/02/2003
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 55 100 000,00
Shares: 4
Parent Company / Owner: Zurich Investment Group, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 18.06.2021 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT M11825004M, me adrese ne Tirane, Rruga e Kosovareve, Pallati Dolçka" , Apartamenti 1/2 , Njesia Administrative nr. 5, Tirane, me administrator Alban Efthimi dhe ortak te vetem Alban Efthimi. Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 08.05.2023
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Administrative nr.5, Rruga e Kosovareve, Ndertesa 35, Hyrja 6, apartamenti 4/1, 1019

Website:
www.atelier4.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.07.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 08.07.2019
Kontrate shitje kuotash 14.12.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 16.09.2016
Kontrate transferimi te drejtash dhe detyrimesh (nepermjet dhurimit) 28.06.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 08.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 61 096 044,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 39 681 650,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 20 629 161,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 16 881 858,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 23 349 991,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 37 519 231,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 89 170 663,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 17 645 850,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 10 070 326,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 5 618 064,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:451 726 267,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:284 108 222,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:240 510 061,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:248 745 899,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:199 065 322,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:334 907 343,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:228 016 715,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 103 515 974,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 70 298 519,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 55 958 694,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja