Skip to content

Zurich Investment Group
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-05 11:51:47
JSON

Tax Registration Number: M11825004M
Administrators: Alban Efthimi
Scope: Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen dhe marrjen pjese ne te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, dhe ne veçanti lnvestime me pjesernarrje ne kuota.Ofrimi i sherbimit te konsulences, ne fushen e biznesit, menaxhimit, taksave, informatikes etj. Menaxhimi i qendrave tregtare, bareve dhe restoranteve. Importi-eksporti, shitja me shumice dhe pakice e pajisjeve elektrike, teknologjike, lende te para per industrine, materiale ndertimi dhe hidrosanitare, pajisje zyrash kancelari, pjese kembimi, auto dhe makineri te cdo lloji, pajisje teknologjike etj. Shitja, blerja, dhenia me qira e pasurive te paluajtshme; Transporti i malirave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit.cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te Shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin Shqiptar ne fuqi.
Other Trade Names: Zurich Investment Group
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18/06/2021
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Rruga e Kosovareve, Pallati Dolçka" , Apartamenti 1/2 , Njesia Administrative nr. 5, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 05.02.2022
Akt themelimi, date 18.06.2021
Statuti i shoqerise, date 18.06.2021
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : I.Cara