Skip to content

SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA (Ish SIGAL LIFE)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-12-14 15:47:20
JSON

Tax Registration Number: K51423801Q
Administrators: Edvin Hoxhaj
Scope: Sigurimi i jetes
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 30/08/2004
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Austri
Initial Capital: 370 000 000,00
Shares: 370 000
Parent Company / Owner: SIGAL UNIQA Group AUSTRIA, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 22/02/1999 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J91809007H, me adrese ne Tirane, Bulevardi Zogu I, Nr. 1, me administrator Avni Ponari. Aksioneret e shoqerise jane: Avni Ponari (10%), Edvin Hoxhaj (3.07%) dhe UNIQA Osterrich Versicherungen (86.93%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.12.2021)

UNIQA Osterrich Versicherungen, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, shoqeri austriake, me seli ne Viene, e perfaqesuar nga Z. Thomas Kulnigg ne cilesine e avokatit (Sipas marreveshjes se transfertes se kuotave, date 12.07.2007)
Child Company: SH.A.F.P SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 21/01/2006 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K61423001P, me adrese ne Tirane, Rruga "Donika Kastrioti", pas Kullave Binjake, ndermiet Ambasades se Kosoves dhe asaj Zvicerane (Pallati i Ri Teknoproiekt), obiekti 16-katesh, kati perdhe, Tirane, me administrator Elvis Ponari. SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA sha zoteron 51% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.12.2021)
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: GEORGIOS BARTZIS, Erhard Busek, Andreas Brandstetter, Gerald Mag. Muller, Wolfgang Kindl
Status: Aktiv
License(s): Shoqeri sigurimi jete -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 9, Bulevardi Zog i I Nr. 1, Qendra e Biznesit SIGAL

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.12.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje aksionesh date 27.10.2006
Kontrate transferimi aksionesh date 25.04.2007
Ekstrakt nga Regjistri Tregtar, Republika e Austrise, date 11.02.2021
Marreveshje transferte kuotash date 12.07.2007
Vendimi i asamblese se pergjithshme per miratimin e llogarive vjetore te vitit 2007 dhe shperndarjen e fitimit, date 28.06.2008
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 143 397 548,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 119 332 865,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 131 154 084,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 168 822 243,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 147 351 693,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 230 576 325,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 138 269 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 164 648 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 102 315 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:678 749 568,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:771 928 290,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:680 173 169,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:719 210 568,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:673 724 923,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:687 087 462,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 678 429 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 578 852 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 494 514 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala