Skip to content

"GEGA CENTER GKG" (ish GEGA CENTER)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-24 11:19:58
JSON

Tax Registration Number: K66801001T
Administrators: Flamur Makishti
Scope: Tregtim me pakice karburanteve e lubrifikante, pike gazi e trasport i tij. Tregtim me shumice e pakice i mallrave ushqimore, industriale, paisje elektroshtepiake, produkte bujqesore dhe blegtorale, konfeksione paisje elektroshtepiake, pjese kembimi etj, Prodhim i mallrave ushqimore dhe industriale dhe i lendes se pare per to ne vend si dhe kontraktimi per kete qellim Veprimtari ne fushen e transportit te mallrave brenda dhe jashte vendit me mallra te vete shoqerise dhe te te treteve. Tregtim me shumice dhe pakice i mallrave industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, elektroshtepiake ushqim social etj. Importimi, eksportimi i produkteve te gatshme dhe gjysem te gatshme si dhe i lendeve te para per to si dhe kontraktimi me persona te ndryshem fizike apo jurdike , vendas apo te hauj per kete qellim. Tregtimi me shumice e me pakice i konfeksioneve, per burra dhe per gra te te gjitha llojeve te veshjeve 2 (kostume, pantallona, xhaketa, pulovra, bluza te mbrendshme etj) si dhe aksesoret qe lidhen me keto konfeksionesi (kepuce, çanta, ora ) etj. Tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve kozmetik, parfumeri dhe çdo artikull tjeter qe perfshihet ne kete fushe. Tregtimi me shumice e me pakice i pijeve alkolike, artikuj prej druri, makineri e paisje si dhe kembimi te tyre. Kontraktimi me persona fizike dhe/ose juridike vendas dhe/ose te huaj per gjetjen e tregjeve te shitjes dhe prodhimet e shoqerise. Eksport dhe/ose import i te gjitha prodhimeve te mesiperme. Gomisteri dhe servis. Bar-kafe. Restorant. Tregtimi me pakice i produkteve ushqimore. Hoteleri, Struktura, Objekte akomoduese dhe pritëse në funksion të agroturizmit.
Other Trade Names: "GEGA CENTER GKG" (ish GEGA CENTER)
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20/04/2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 424 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Licencë për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrat lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë. -
Legal Cases: I. Me date 26.08.2014, me ane te Urdhrit Nr.1288 Prot, Nr.672/4 Regj "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Permbaruese Gjyqesore Private Joana Konomi drejtuar QKR-se, u urdherua venia e mases se sekuestros konservative ne aksionet e pales debitore shoqeria “GEGA CENTER GKG” sh.p.k me NIPT K66801001T, me perfaqesues Donike Gega dhe moskryerjen e asnje veprimi i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit te debitorit shoqeria “GEGA CENTER GKG” sh.p.k.

II. Me date 12.09.2014, me ane te urdhrit Nr. 1349 Prot, leshuar nga studio permbarimore gjyqesore "Kreon", u hoq masa e sekuestros konservative ne aksionet e pales debitore, shoqeria "GEGA CENTER GKG" sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - K66801001T.

III. Me date 12.09.2014, me ane te urdhrit nr.672 regj. 1349 prot, lëshuar nga Studio Përmbarimore "Kreon", u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në aksionet e palës "debitore, Shoqëria GEGA CENTER GKG me 20 NUIS (NIPT)- K66801001T".

IV. Me date 06.01.2016, me ane te urdherit Nr. 72/3-1305-15 Prot, lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin e qe zoteron debitori "GEGA CENTER GKG"sh.p.k me NUIS (NIPT) – K66801001T. Ky aktiv te qendrojne i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga ana jone.

V. Me date 21.07.2016, me ane te urdhrit Nr. 2281 Prot, Nr.1577 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.4603 Prot, datë 22.07.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Kodra Bailiff Service", drejtuar QKB, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit “GEGA CENTER GKG” sh.p.k, me NIPT K66801001T.

VI. Sipas urdhrit Nr.1329 Prot., Nr.1788 Dosje, datë 05.12.2022 lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Altin Vako u vendos masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria "GEGA CENTER GKG" NUIS (NIPT) - K66801001T dhe Flamur Makishti , ne cilesine e administratorit te shoqerise. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana jone .

VII. Sipas urdhrit Nr.1394 Prot., Nr.1788 Dosje, datë 07.12.2022 lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Altin Vako, u lirua nga masa se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria "GEGA CENTER GKG" NUIS (NIPT) - K66801001T dhe Flamur Makishti , ne cilesine e administratorit te shoqerise te bllokuara me ane te urdhrit Nr.1329 Prot., datë 05.12.2022 lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Altin Vako
Changes
Address:

Seat:
TIRANE Njesia Nr.1, Rruga Ali Demi, godina nr 110, pasuria me Nr.8/745, Zone Kadastrale 8150

Address:
1) Tirane Farke MJULL BATHORE Njesia Administrative Farke, Prane Zyrave te Komunes, Pike Karburanti ne Zona Kadastrale 2704, Pasuria nr.265/4, volumi 21, faqe 213.
2) Elbasan, Pike Karburanti prane Ures se Zaranikes, Rruga Kadri Hoxha, Pasuria Nr.1/90, Zona Kadastrale 8523
3) Lezhe, Dajç, Superstrada Lezh - Shkoder
4) Tirane, Pike Karburanti e ndodhur ne, rrugen 3 Deshmore't, pasuria me Nr.354/19, ZK.3866
5) Tirane, Kavaje, Lagjja Nr 5, Rruga Shetitorja Indrit Cara, Prane Stacionit te Trenit, pasuria me nr.15/32, zk.8552
6) Shkoder, Koplik, Pikë Karburanti, Rruga Nacionale Shkodër - Hani i Hotit, në Krahun e Djathtë, Pasuria me Nr.1189/7, Zona Kadastrale 2220
7) Lezhe, Pike Karburanti r ndodhur ne Lezhe, Rruga Nacionale Lezheshkoder, Lagjja Skenderbeg, pasuria me Nr.211/75, Zone kadastrale 1087
8) Fier, GRADISHTE, KEMISHTAJ Pike Karburanti e ndodhur Lushnje, Rruga Pushimi i Shoferit - Divjake, ne te djathte, prane fshatit Kemishtaj, Komuna Gradishte, pasuria me Nr.204/33, Zone Kadastrale 2135. 5
9) Shkoder, Berdice, BELTOJE Rruga Beltoje, Berdice e Madhe, rruga nacionale Lezhe-Shkoder, aksi rrugor Lezhe Shkoder, pasuria me numer 78/9, zona kadastrale 1148
10) Kukes, Ish Parku i Ri, Kukes
11) Tirane Preze Breg-Shkoze
12) Korce, Libonik, Fshati Vashtemi, Rruga Nacionale Korce-Tirane Km.7, Zone Kadastrale Nr.3716 , Numer Pasurie 274/149, Stacion Karburanti
13) Tirane, Kamez, Pike karburanti e ndodhur ne Kamez, Rruga Berisha, Pasuria me Nr. 133/128, Zone kadastrale 2066
14) Korce, Lagjja "Mborje", Rruga "Antoni Thanas", Zone Kadastrale Nr.2631, Numer Pasurie 158/197, Stacion Karburanti.
15) Tirane, Pike karburanti , Rruga Industriale Km-1, Mezez-Fushe, Pasuria me Nr.51/23, Zone Kadastrale 2679
16) Korce, Udenisht, Lagjja Udenisht, Rruga Nacionale, Aksi Qafthane-Pogradec, krahu i djathte, Nr. pasurie 286/17, zona kadastrale 3665, stacion karburanti
17) Tirane, Pike karburanti, Prane ish-fabrikes se Bukes, Rruga e Kavajes, Pasuria me Nr. 6/50, Zona Kadastrale 52/40
18) Vlore, Pike Karburanti e ndodhur ne Vlore, Lagjja Hajro Çakerri, Rruga Sulejman Delvina, zona kadastrale 8601, pasuria nr.28/29-ND
19) Korce, Bilisht, DEVOLL, Pike Karburanti ne aksin Bilisht Kapshtice, krahu i djathte, Nr.Pasurie 6/847, Zone Kadastrale 1187
20) Fier, Pike karburanti, Rruga Kastriot Muço, Zona Kadastrale 3984, pasuria me Nr.388, NB AFRIM
21) Elbasan, Pike Karburanti Elbasan, Cerrik, kthesa e Belshit, Lagjja Nr.3, pasuria me nr.6/142, zone kadastrale 2441-15
22) Korce, Pogradec, Lagjja 1, Rruga e Korçes, Rruga Nacionale Pogradec-Korçë, krahu i majte, Pasuria me Nr.97/129, zona kadastrale 3167
23) Shkoder, Pike Karburanti, e ndodhur ne Shkoder, Rruga Draçin, pasuria me Numer 3/11, Zone Kadastrale 8597
24) Durres, Nikel QEREKE Rruga Nacionale Tirane-Fushe Kruje Km.10, Zona Kadastrale Nr.3096, Nr.Pasurie 107/38.
25) Elbasan, Cerrik 6, Pike Karburanti e ndodhur ne Cerrik, Lagjia Malasenj, 100 metra poshte rruges kryesore, Pasuria me Nr. 10/24, Zona Kadastrale 2559
26) Elbasan, Bradashesh, Rruga Nacionale Tirane Elbasan, rreth- rrotullimi i pare, krahu i Djathte, pasuria me nr 53/4, zone kadastrale 1258
27) Berat, Pike karburanti, e ndodhur ne Berat, Fshati Uznove, Rruga Anti Patrea, pasuria me Numer 147/1, Zone Kadastrale 8540
28) Tirane, Luz i vogel, Pike karburanti e ndodhur ne Fshatin Luz i Vogel, rruga Luz i Vogel, pasuria me numer 130/58, Zone Kadastrale 2539
29) Lezhe, Rruga Nacionale Lezhe-Tirane, km. 1, ish - Ndermarrja e Ndertimit, pike karburanti ne Zona Kadastrale 8632, Nr Pasurie 10/142
30) Fier, Divjake, Rruga 50 metra ne te djathte te shkolles Miti Zoi Zaka, Lagjja nr 2, pasuria me Nr .492/65, Zone kadastrale 1492
31) Vlore, Rruga Dervish Hekali, Lagjja Kushtrimi, Vlore, zona kadastrale 8605, nr pasurie 33/128
32) Fier MBROSTAR URA MBROSTAR URA Lagjja Mbrostar Ura, Autostrada Fier - Tirane Km. 0, Pasuria Nr. 99/1, Zone kadastrale 2636
33) Shkoder, Lagjja Liria, Rruga Partizani, Pike karburanti me nr pasurie 18/108, zona kadastrale nr. 8591
34) Diber, Peshkopi, Pikë Karburanti, Lagjja Gjok Doçi, objekti me Nr. pasurie 5/305, Zona Kadastrale 2932.
35) Durres, Lagjja 15, Spitalle, Durres
36) Lezhe, Pike Karburanti, Vellezerit Coku, Ishull Lezhe, Zone kadastrale 1986, Pasuria Nr 368/40
37) Gjirokaster, Memaliaj, Pike Karburanti, Tepelene, Memaliaj, Ura Memaliaj, aksi rrugor Tepelene - Memaliaj, krahu i djathte, pasuria me nr 2/78, Zone Kadastrale 2646
38) Fier. Lushnje Lagjja Loni Dhamo rruga Fier Lushnje, prane Varrezave te Deshmoreve Pasuria me Nr.1/527, Zone Kadastrale 8572
39) Elbasan Prrenjas, Pike Karburanti, rruga nacionale Prrenjas Qafthane, krahu i djathte, Zone kadastrale 3203, pasuria me Nr.882/7, Prrenjas
40) Shkoder, Berdice, BELTOJE BELTOJE (SERVIS AUTOMJETESH)
41) Durres, Lagjja Nr.14, Shkozet, Rruga Vellazerimi, ish keneta, Zona Kadastrale 8515, Nr.pasurie 1/379, Stacion Karburanti.
42) Tirane, Kavaje, Pike karburanti e ndodhur ne Kavaje, Rruga Taulantia, prane Prokurorise se qytetit 7 Kavaje, pasuria me Nr.14/171, Zone Kadastrale 8552.
43) Tirane, Paskuqan, Pike karburanti e ndodhur ne rruga Unaza e Madhe, ne krah te djathte te kryqezimit te rruges per ne Institut Bujqesor, pasuria nr 728, zona kadastrale 2884
44) Tirane, Kavaje, Pikë Karburanti e ndodhur ne Tiranë, Kavajë ne rrugën Egnatia, aksi Kavajë – Durrës, pasuria me Nr.2/281, ZK.8551
45) Tirane, Kashar, YZBERISH, Pike karburanti e ndodhur ne Yzberisht, komuna Kashar, Rruga 3 Deshmoreve, pasuria me nr. 334/34, Zone Kadastrale 3866.
46) Tirane, Pike karburanti e ndodhur ne Tirane. Rruga Myslym Keta, Rruga per te Varrezat publike Shishtufine, Njesia Bashkiake Nr.4, pasuria me Nr.4/66, Zone Kadastrale 8110.
47) Tirane Sinaballaj SINABALLAJ Pikë karburanti, Rruga Nacionale Rrogozhine - Peqin, krahu i djathtë, pasuria me Nr.115/20, Zone Kadastrale 3450
48) Durres, Pike karburanti e ndodhur ne Durres, Lagjja nr.13, Rruga Tre Vellezerit Thanasi Plazh Blu, pasuria me nr.26/169, Zone Kadastrale 8518
49) Durres, Bar - Kafe, Durrës, Porto Romano, Fshati Rinia, Rruga Shën Pjetër, pranë Terminalit Genklaudis, Pasuria me Nr.65/116, Zona Kadastrale 3184
50) Fier, Lushnje, Pikë karburanti e ndodhur, Rruga Nacionale superstrada Lushnjë - Fier, Km 1, krahu i djathte , pasuria me Nr.833/12, Zone Kadastrale 2087.
51) Gjirokaster, Fshati Mashkullore, rruga Nacionale Gjirokaster -Tepelene, km.4, Zone Kadastrale 2609, Pasuria 319/18, Stacion Karburanti
52) Tirane, Pike Karburanti e ndodhur ne Rrugen Siri Kodra, Njesia Bashkiake Nr.8, pasuria me nr 8/211, zona kadastrale 8340
53) Durres, Thumane, Borizane Lagjja Derven 2, Rruga Nacionale Lezhe - Fushe Kruje Km. 4, Pasuria Nr. 43/14, Zone kadastrale 1475
54) Vlore, Finiq, Pike Karburanti, Vlore, Sarande, Finiq, Rruga Nacionale Gjirokaster-Sarande, Km 45, Lagjja SMT, fshati Çlirim, pasuria me Nr.467/112, Zone Kadastrale 1413.
55) Shkoder, Lagjja Guerile, rruga Ibrahim Rugova, zona kadastrale 8592, nr pasurie 5/820
56) Lezhe, Lac, Superstrada, Laç-Mamurras, Lagjja Nr 6
57) Shkoder, Bushat, Fshati Rranxa, Bushat Qender, Komuna Bushat, Kryqezimi i Rruges se Torovices me Rrugen Barbllush-Bushat, Shkoder, pasuria me Numer 682/1, Zone kadastrale 3205
58) Tirane, Berxull, Pike karburanti, Autostrada aksi Tirane - Durres, km.12, perballe City Park, pasuria me numer 689/83, zone kadastrale 1167
59) Tirane, Kavaje, Lagjia nr.6, Rruga Taulantia (prane stadiumit te Qytetit), Pasuria nr.12/5, Zona kadastrale nr.8551, Stacion karburanti
60) Tirane, Dajt, LINZE Pike karburanti, rruga Turistike Dajt Linze, zona kadastrale 2460, nr.pasurise 603/7
61) Shkoder Ana Malit OBLIKE Oblike, qender fshati Oblike, pike karburanti, rruga nacionale Shkoder-Dogane, zona kadastale 2817, nr pasurie 874
62) Vlore, Pike karburanti e ndodhur ne Vlore ne aksin Transballkanik , rruga Gjergj Kastrioti, pasuria me nr.35/143, Zone Kadastrale 8604.
63) Gjirokaster, Lagjja Zinxhiraj, ish fabrika e Miellit, Rruga Nacionale Gjirokaster-Tepelene, pasuria me Nr.13/1, zone kadastrale 8543
64) Durres RRASHBULL, Rruga Nacionale Durres-Shijak, Stacioni Zooteknik Xhafzotaj Elbasan Labinot fushe Labinot fushe Labinot Fushe, Km 5, Autostrada Elbasan Librazhd
65) Diber, Burrel Pike karburanti e ndodhur ne Rruga Kuvendi Pjeter Budi, pasuria me Nr. 7/46/ND, Zona Kadastrale 1326
66) Elbasan, Labinot, fushe XIBRAKE Rruga Nacionale Elbasan - Librazhd Km. 12, Zona Kadastrale 3864, Pasuria Nr. 772/1, Stacion Karburanti.
67) Shkoder, Berdice, Rruga Beltoje, Berdice e Madhe, aksi rrugor Shkoder-Lezhe, pasuria me numer 65/10, zona kadastrale 1148
68) Kukes, Tropoje, Pike Karburati, Rruga e Kojit, Pasurie me nr 12/88, Zona Kadastrale 1347
69) Korce, Pogradec, Stacion Karburanti, i ndodhur ne POGRADEC, Lagjja Nr. 1, Rruga Sul Starovari, Nr. pasurie 10/1, Zona kadastrale 8581
70) Tirane, Sinaballaj, Fshati Sinaballaj, Rruga Nacionale Rrogozhine-Peqin, krahu i djathte, pasuria me 9 Nr.115/20, Zona Kadastrale 3450
71) Fier, Lagjja 1 Maji, Rruga Jani Bakalli, pika e karburantit perballe Kishes Katolike, zona kadastrale 8531, nr.pasurie 6/138.
72) Tirane, Rrogozhine, Pike karburanti e ndodhur, Rruga Nacionale Lushnje-Rrogozhin, krahu i djathte, pasuria me Nr.491/77, Zone Kadastrale 3235
73) Durres, Autostrada Durres-Tirane, Vrrin
74) Fier, Rruga Unaza Murialdo, Lagjja Sheq i Madh Unaza Fier, Stacion Karburanti në Zonën Kadastrale 8532, Nr. Pasurie 8/209
75) Tirane, BAR-KAFE, Tiranë Rruga Ali Demi, Nr 110, pranë restorant Pirro Man, Njësia nr 1, pasuria Nr.8/745, zone kadastrale 8150, në ambientin e karburantit GEGA OIL.
76) Tirane, Sauk, Pike Karburanti e ndodhur ne: Rruga e Elbasanit, ne krah te djathte te rruges Tirane-Elbasan, Zona Kadastrale 3266, Pasuria Nr. 23/11
77) Durres, Rruga DurresShkozet, krahu i djathte, Rruga Adria, pasuria me Nr.1/122, Zona Kadastrale 8516.
78) Shkoder, Rruga Gjovalin Xhadri, Pike karburanti e ndodhur ne Shkoder, Fermentimi, pasuria me numer 10/532, zonë kadastrale 8592
79) Elbasan, Paper; MURRAS; Bar-Kafe-Hotel, rruga Elbasan-Paper krahu i djathtë, zona kadastrale nr.2743, pasuria nr.93/14/3, fshati Paper, Murras, Elbasan
80) Tirane, Pike Karburanti, Rruga Studenti, mbrapa godinave Rezidenca Studentore Nr.2, krahu i djathë Tirane, zona kadastrale nr.8210, pasuria nr.2/544;
81) Berat, SKRAPAR, Polican, Rruga Nacionale Berat – Poliçan, krahu i djathë 15 metra para hyrjes në rrugën e Malit të Tomorrit, Fshati Mbrakull, Poliçan, Berat, zona kadastrale nr.2632, pasuria nr.250/17
82) Durres, KRUJE; Fushe Kruje, HALIL; Pike Karburanti, Rruga e Krujes, rruga Nacionale Fushkruje - Kruje, krahu i djathë Tirane, zona kadastrale nr.1921, pasuria nr.31/68
83) Fier, Pike Karburanti, Fshati Varibop, rruga nacinale Fier – Damës, krahu i majtë, Komuna Carkan, Fier, zona kadastrale nr.3816, pasuria nr.297/42
84) Durres, Kruje, Fushe Kruje, Pike Karburanti, rruga nacionale Autostrada aksi Thumanë - Fushë Mamurras krahu i djathtë, Durrës, Thumanë, Fushë Thumanë, zona kadastrale nr.3599, pasuria nr.32/46
85) Berat, Pike Karburanti, Berat, Rruga Nacionale " Anti Patrea", Lagjja " Barrikade, në terminalin e autobuzëve", pasuria me numër 3/164, zona kadastrale nr.8501

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.10.2023
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 31.01.2012
Vendim per rritjen e kapitalit 30.06.2017
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -216 812 460,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -32 032 344,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 124 980 512,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 144 191 152,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 82 857 073,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 111 304 564,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 160 565 655,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 134 299 184,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 33 462 056,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 30 385 841,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 16 851 292,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:7 760 730 591,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:6 041 155 914,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:4 385 073 199,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:5 148 680 705,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:4 578 230 977,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:3 734 535 122,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:3 261 612 560,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:3 043 417 165,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 448 447 524,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 063 177 103,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 729 681 127,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala / P. Nikolli