Skip to content

ALEN - CO
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-03-12 13:27:17
JSON

Tax Registration Number: K83213401M
Administrators: Ludmilla Ngjeliu
Scope: Import-eksport, tregti me shumice e pakice, mirembajtje, montim dhe sherbime pas shitjeve te te gjitha paisjeve dhe produkteve qe perdoren ne: ndertim dhe ujesjellesa, bujqesi, mjekesi; industri te lehte dhe te rende; konfeksione dhe tekstile, kancelari; fushen hidrosanitare, fushen elektrike, elektronike dhe elektroteknike, fushen e survejimit dhe sistemeve te alarmeve; fushen e reagenteve dhe materialeve kimike dhe organike, laboratore mjekesore, shkencore dhe shkollore; fushen e lavanterise, fushen e detergjenteve te pastrimit e dezifektimit; fushen ushqimore, magazinimin dhe shperndarjen e tyre; fushen e automjeteve, se bashku me pjeset e tyre te nderrimit; fushen e mobilimit per shkolla, universitete, spitale, zyra, salla konferencash, burgje, porte dhe aeroporte. Tregtimi, zhvillimi dhe mirembajtja e aparaturave, programeve dhe sistemeve kompjuterike. Importi dhe tregtimi i lendeve piroteknike dhe fishekzjarreve. Sherbime kateringu, koktejle dhe organizime ceremoniale. Grumbullimi, magazinimi, përpunimi dhe tregtimi i të gjitha produkteve bujqësore. Tregtim me shumice dhe pakice te vajrave, lubrifikanteve dhe materialet e ndertimit.
Other Trade Names: ALEN - CO
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 24/07/2008
District: Fier
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Fier, Automjeti VOLKSWAGEN CADDY me Targë AA 603 SF, me Nr.Identifikimi WV1ZZZ2KZHX055329
Status: Aktiv
License(s): II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Changes
Address:

Seat:
Fier, Zharez, Rruga Fier-Berat Km. 10, Godina Nr. 7, Hyrja Nr. 2, Kati i pare

Address:
Tirane, Rruga Tish Daija, hyrja 3, apartamenti 22, zona kadastrale 8260

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.03.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 12.05.2020
Kontrate shitje kuotash 09.04.2014
Kontrate shitje kuotash 19.10.2011
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 9 854 604,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 16 832 279,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 3 294 354,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 7 071 112,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 12 595 551,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 6 305 370,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 507 432,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 3 209 936,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:136 883 592,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:303 880 940,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:53 765 139,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:244 803 983,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:255 278 300,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 145 468 850,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 34 382 410,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 55 367 626,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala