Skip to content

DIVITECH
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-11-01 09:30:37
JSON

Tax Registration Number: L01306049O
Administrators: Vivien Budo
Scope: Ndertimi,riparimi dhe mirembajtja e impianteve elektrike,telefonike,kompjuterike,televizive dhe te ngjashme,te linjave telefonike te brendeshme dhe te jashteme,ne vepra te ndryshme,impiante per mbrojtjen e kunder zjarrit MKZ,imiante te sistemve te alarmit,shperndarjen e linjave te perpunimit si dhe kuadrove elektrike,te komandimit dhe te shperndarjes,kuadro per automatizimin industrial,si dhe cdo aktivitet tjeter lidhur me to.Import-eksport,tregti me shumice e pakice,blerja shitja dhenia me qera,sherbimi i mirembjatjes per te gjitha llojet e pajisjeve kompjuterike dhe elektronike.Import-eksport,tregti me shumice e pakice i komponenteve kompjuterike,pajisjeve elektronike,elektrike,programe kompjuterike dhe liçensa per programet kompjuterike,industriale dhe elektrieke, etj.Matje ne sistemtet informatike dhe rrjetet kompjuterike per testimin e pajisjeve perkatese.Kerkim dhe zhvillim per vete dhe per te trete ne sisteme informatike,programe kompjuterike dhe projektim pajisjesh elektronike dhe komjuterike.Dhenie konsulence per projektime te programeve informatike,te kryeje aktivitet tregtar te aparaturave elektronike.Grumbullim,perpunim,import-eksport, dhe tregtim me shumice e pakice te bimeve kimike,kimikateve dhe esencave dhe pajisjeve laboratorike,industriale,imobiliare.Agjent tregtar,komisioner,konçensionar.Ndermjetesime ne pergjithesi per aktivitetet ne lidhjje me shoqerine, etj. Programim dhe shitje programe software. Shitje licensa per programe dhe antivirus (firewall). Dhenie konsulence per projektime te programeve informatike. Tregtim dhe instalim te pajisjeve te sigurise vizuale dhe informatike. Tregtim dhe instalim te pajisjeve audio vizuale. Tregtim dhe instalim te pajisjeve te alarmit, kuadrove elektrike, sisteme industriale ftohje, ngrohje dhe kondicionimi, dhoma server dhe te ngjashme. Projektim, sipermarrje dhe zbatim ne pune publike. Instalim dhe konfigurim i rrjetave fiber, rrjetave kompjuterike dhe sistemeve industrial energjitike. Testim dhe kolaudim i pajisjeve specifike industriale dhe rrjetave optike. Tragtim proktesh Kancelarie dhe Tonera.
Other Trade Names: DIVITECH
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 30.12.2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 26 836 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga e Barrikadave, vila 222

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.11.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 31.12.2014
Financial Documents: Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 21.07.2017
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 12.08.2020
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 7 717 550,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 18 141 141,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 5 726 487,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 13 050 896,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 9 184 771,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 266 868,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 7 174 092,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 627 282,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 3 881 108,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 1 780 799,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 1 407 133,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:96 231 626,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:275 620 098,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:95 540 535,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:113 920 260,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:136 476 501,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:36 791 723,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 64 829 482,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 38 394 020,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 78 136 875,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 31 403 201,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 27 650 231,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : L.Kanani