Skip to content

ARB & TRANS-2010
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-10 07:12:25
JSON

Tax Registration Number: L02325001T
Administrators: Shyqyri Maloku
Scope: Eksportimi dhe importimi, tregtimi me shumice e pakice i mallrave industriale, bujqesore, blegtorale, automjete e pjese kembimi, pajisje elektroshtepiake, elektronike materiale ndertimi te çdo lloji, lendes drusore, bojrave te ndryshme plastike per mure e fasada, kimikate dhe lende te para, prodhime druri etj.Aktivitet ne fushen e transportit te brendshem e te jashtem per udhetare e per mallra ne menyre tokesore si dhe servise per te gjitha llojet e automjeteve.Mobilim dhe tregtim i pajisjeve industriale. Aktivitet ne fushen e ndertimit.Germim dheu.Prodhim materiale ndertimi, etj.Aktivitet ne fushen e ndertimit te objekteve te permasave te ndryshme, shtepi, vila, ndertesa me shume kate ose kompleks banimi.Transportim i mbetjeve te ndryshme jo te rrezikshme.
Other Trade Names: ARB & TRANS-2010
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 22/11/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Tirane, Kamion Renault ngjyre te Bardhe me targe AA 846 RJ

2. Tirane, Zall Herr, Automjet tip Renault , Modeli Kerax, targa AA724IT, Ngjyre e Bardhe

3. Tirane, Zall Herr, Automjet tip Scania , targa AA370NB, Ngjyre e kuqe

4. Tirane, IVECO MAGIRUS, Targa TR 0177 U.

5. Tirane Zall Herr, Automjet tip Renault , Modeli Magnum, targa AA325TA, Ngjyre e Bardhe

6. Tirane, IVECO MAGIRUS, Targa TR 3668 S.

7. Tirane, IVECO MAGIRUS, Targa TR 3667 S.

8. Tirane , Zall Herr, Automjet tip Renault , Modeli Kerax, targa AA723IT, Ngjyre e Bardhe

9. Tirane, Zall Herr, Automjet tip Iveco , Modeli Magirus, targa LA8729A, Ngjyre Blu

10. Tirane, Kamion i markes MAN me Targe TR 6752 U.

11. Tirane, Zall Herr, Automjet tip Volvo, targa LA9877A Ngjyre Bardhe e Blu

12. Tirane, Zall Herr, Automjet tip Iveco , Modeli Magirus, targa AA216CB, Ngjyre e Bardhe

13. Tirane, Zall Herr, Automjet tip Daimler Chrysler , Modeli ATEGO, targa AA375NB, Ngjyre e kuqe
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: 1. Më datë 10.01.2014, shoqëria përmbarimore Gjyqësore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k. ka lëshuar një urdhër për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori Arben Maloku, ortaku i vetëm i shoqërisë kur u themelua.

2. Më datë 17.04.2014, Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k. ka vendosur lirimin nga sekuestro konservative i të gjitha aksioneve të zotëruara nga Arben Maloku.

3. Më datë 23.04.2014, Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k. ka lëshuar një urdhër për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria Arb & Trans-2010 sh.p.k.

4. Më datë 23.05.2014, Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k. ka vendosur zhbllokimin e akisoneve apo kredive të shoqërisë ARB & TRANS – 2010.

5. Më datë 10.02.2021, me ane te urdhrit Nr.55 Prot, Nr.468 Regj, datë 10.02.2021, protokolluar nga QKB me Nr.1430 Prot., date 10.02.2021, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Ilia Elezi, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ndaj kuotave apo aksioneve në pronësi/bashkëpronësi të debitorit, shoqëria “Arb & Trans-2010” shpk, me NUIS (NIPT) L02325001T.

6. Më datë 15.02.2021, me ane te urdhërit Nr.62 Prot, Nr.468 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.1564 Prot., date 16.02.2021, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Ilia Elezi, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ndaj kuotave apo aksioneve në pronësi/bashkëpronësi të debitorit, shoqëria “Arb & Trans-2010” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L02325001T.

7. Më datë 03.12.2021, me ane te urdhrit Nr.178/7 Nr.0103-21 Dosje, protokolluar nga QKB, me nr.21649 prot., datë 09.12.2021 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “BESA” SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit shoqëria “ ARB & TRANS-2010” SHPK, me Nuis (Nipt) L02325001T dhe Shyqyri Hamit Maloku, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave. Dokumentacioni do të qendrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

8. Më datë 16.12.2021, me ane te urdherit Nr.178/12 Prot., lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “BESA”SHPK u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “ARB & TRANS-2010” SHPK me Nuis (Nipt)- L02325001T dhe Shyqyr Hamit Maloku, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave.

Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Blloku Gintash, 2 kateshet e Biznesit, Shkalla 2, Kati 2, Laprake

Address:
1) Tirane, Kamez, Lagjja Nr.3, Rruga Bulevardi Blu, Zona Kadastrale 2066, Me Nr Pasurie, 109/73; 109/74;
109/69; 109/67; 109/66; 109/43; 109/42; 109/39

2) Tirane, Rruga Myslym Shyri, Zona Kadastrale Nr.8250, Numri i pasurise 5/675

3) Tirane, Farke, Sauk, zona kadastrale nr.3266, pasuria nr.96/90

4) Tiranë, Zall Herr, CERKEZE-MORINE, Ndertese 2 kateshe, 100 m larg ish Stallave Çekreze

5) Tirane, Paskuqan, Zona Kadastrale 2884, Nr Pasurie 84/4

6) Tiranë, Kamëz, Bulevardi ''Nënë Tereza'', Lagjja Nr.1, Zona Kadastrale 2066

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.08.2023
Urdher per venien e sekuestros konservative
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 09.04.2018
Kontrate dhurimi kuotash 14.10.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2012)
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 50 399 780,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 26 939 475,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 11 520 594,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 12 260 800,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -10 737 118,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 004 500,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 689 074,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -6 405 947,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 8 894 203,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 662 643,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 738 850,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 2 714 294,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:720 564 148,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:453 983 088,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:381 214 341,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:401 484 976,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:138 938 042,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:157 454 615,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:156 268 024,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:158 999 063,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 201 073 311,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 133 623 787,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 45 810 775,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 33 559 929,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani