Skip to content

Shoqeria Koncesionare Marina Vlore
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-10-18 08:39:46
JSON

Tax Registration Number: M12027029I
Administrators: Eranda Muskaj
Scope: Zbatimi i detyrimeve dhe te drejtave koncesionare ne lidhje me Kontraten e Koncesionit date 30.07.2021 Nr repertori 1186 dhe Nr. Koleksioni 235. Ndertim, operim dhe transferim tek autoriteti kontraktor ne perfundim te Kontrates e Koncesionit date 30.07.2021 Nr. repertori 1186 dhe Nr. Koleksioni 235, te nje porti turistik te jahteve '' Marina Vlore'', ne portin e Vlores. Ofrimin e sherbimeve: parkim sezonal, parkim i zgjatur dimeror, parkim i zgjatur vjetor, si dhe cdo sherbim tjeter Portual sipas legjislacionit ne fuqi ne perputhje me objektin e kontrates.
Other Trade Names: Shoqeria Koncesionare Marina Vlore
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/08/2021
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 4
Parent Company: MARINA DI VALONA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.01.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M01324008A, me adrese ne Tirane, Farkë, Lundër, Lobby Home, Rruga Nacionale Tiranë- Elbasan, Përballë Qendrës Tregtare TEG, me administrator Andi Pashaj. Ortak i shoqerise eshte Geront Çela (100%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.10.2021)

BRUNES., nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 28/07/2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K37125203H, me adrese ne Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km.7, ZK.2105, Ndertesa me Nr.Pasurie 187/23 dhe Nr.Pasurie 187/24, me administrator Geront Çela. Ortake te shoqerise jane Geront Çela (80%) dhe Bledar Çela (20%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.10.2021)

NDREGJONI, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 24/08/1994 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K31329048I, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8, me administrator Xhetan Ndregjoni. Ortake i shoqerise eshte Xhetan Ndregjoni (100%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.10.2021)

Marina Projects Limited, person juridik, shoqeri e themeluar ne Angli, me numer regjistrimi 04182366, me seli qendrore ne Suite 8 Bourne Gate, 25 Bourne Valley Road, Poole, Dorset, BH12 1DY, Angli, perfaqesuar nga Z. Geoff Phillips, perfaqesuar me prokure nga Z. Xhet Hushi, me shtetesi shqiptare (Sipas aktit te themelimit te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar “Shoqeria Koncesionare Marina Vlore” sh.p.k, date 10.08.2021)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Farke, LUNDER Në Lobby Home, Rruga Nacionale, Tirane - Elbasan

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 18.10.2021
Akti i themelimit
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala