Skip to content

Shoqeria Koncesionare Marina Vlore
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-27 09:16:43
JSON

Tax Registration Number: M12027029I
Administrators: Ervin Baçaj
Scope: Zbatimi i detyrimeve dhe te drejtave koncesionare ne lidhje me Kontraten e Koncesionit date 30.07.2021 Nr repertori 1186 dhe Nr. Koleksioni 235. Ndertim, operim dhe transferim tek autoriteti kontraktor ne perfundim te Kontrates e Koncesionit date 30.07.2021 Nr. repertori 1186 dhe Nr. Koleksioni 235, te nje porti turistik te jahteve '' Marina Vlore'', ne portin e Vlores. Ofrimin e sherbimeve: parkim sezonal, parkim i zgjatur dimeror, parkim i zgjatur vjetor, si dhe cdo sherbim tjeter Portual sipas legjislacionit ne fuqi ne perputhje me objektin e kontrates.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Other Trade Names: Shoqeria Koncesionare Marina Vlore
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/08/2021
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 542 001 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. “BRUNES.”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 28/07/2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K37125203H, me adrese aktuale ne Tirane Kashar Autostrada Tirane-Durres, Km.7, ZK.2105, Ndertesa me Nr.Pasurie 187/23 dhe Nr.Pasurie 187/24, dhe me administrator RGeront Çela. Ortakët e shoqërisë janë Geront Çela 80% dhe Bledar Çela 20%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.03.2024)

II. “MARINA DI VALONA”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 23/01/2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M01324008A, me adrese aktuale ne Tiranë, Farkë, Lundër, Lobby Home, Rruga Nacionale Tiranë- Elbasan, Përballë Qendrës Tregtare TEG, dhe me administrator Eranda Muskaj. Ortak i vetëm i shoqërisë është Geront Çela, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 23.01.2024, terhequr datë 27.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “Shoqeria Koncesionare Marina Vlore”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Geront Çela, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 70.4% te pronesise, pasi zotëron 80% të kapitalit të “Brunes.” – shoqëri mëmë për 88% të kapitalit të “Shoqeria Koncesionare Marina Vlore”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 27.08.2021.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): Leje per ndertimin e strukturave ankoruese, portuale KKU -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Farke, LUNDER Në Lobby Home, Rruga Nacionale, Tirane - Elbasan

Address:
Vlore, L. Pavaresia; Rruga Skele Vlore, Cobo Cente

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -1 045 951,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -76 597,00
Worked By : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli