Skip to content

Shoqeria Koncesionare Marina Vlore
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-18 13:44:11
JSON

Tax Registration Number: M12027029I
Administrators: Ervin Baçaj
Scope: Zbatimi i detyrimeve dhe te drejtave koncesionare ne lidhje me Kontraten e Koncesionit date 30.07.2021 Nr repertori 1186 dhe Nr. Koleksioni 235. Ndertim, operim dhe transferim tek autoriteti kontraktor ne perfundim te Kontrates e Koncesionit date 30.07.2021 Nr. repertori 1186 dhe Nr. Koleksioni 235, te nje porti turistik te jahteve '' Marina Vlore'', ne portin e Vlores. Ofrimin e sherbimeve: parkim sezonal, parkim i zgjatur dimeror, parkim i zgjatur vjetor, si dhe cdo sherbim tjeter Portual sipas legjislacionit ne fuqi ne perputhje me objektin e kontrates.
Other Trade Names: Shoqeria Koncesionare Marina Vlore
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/08/2021
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 4
Parent Company / Owner: MARINA DI VALONA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.01.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M01324008A, me adrese ne Tirane, Farkë, Lundër, Lobby Home, Rruga Nacionale Tiranë- Elbasan, Përballë Qendrës Tregtare TEG, me administrator Eranda Muskaj. Ortak i vetem shoqerise eshte Geront Çela (Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.03.2022)

BRUNES., nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 28/07/2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K37125203H, me adrese ne Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km.7, ZK.2105, Ndertesa me Nr.Pasurie 187/23 dhe Nr.Pasurie 187/24, me administrator Geront Çela. Ortake te shoqerise jane Geront Çela (80%) dhe Bledar Çela (20%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.09.2021, terhequr nga QKB ne daten 15.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Geront Çela, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te MARINA DI VALONA dhe 80% te kapitalit te BRUNES. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.08.2021.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Farke, LUNDER Në Lobby Home, Rruga Nacionale, Tirane - Elbasan

Address:
Vlore, L. Pavaresia; Rruga Skele Vlore, Cobo Center

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 18.10.2021
Akti i themelimit
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala