Skip to content

Shoqeria Koncesionare Marina Vlore
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 12:03:32
JSON

Tax Registration Number: M12027029I
Administrators: Ervin Baçaj
Scope: Zbatimi i detyrimeve dhe te drejtave koncesionare ne lidhje me Kontraten e Koncesionit date 30.07.2021 Nr repertori 1186 dhe Nr. Koleksioni 235. Ndertim, operim dhe transferim tek autoriteti kontraktor ne perfundim te Kontrates e Koncesionit date 30.07.2021 Nr. repertori 1186 dhe Nr. Koleksioni 235, te nje porti turistik te jahteve '' Marina Vlore'', ne portin e Vlores. Ofrimin e sherbimeve: parkim sezonal, parkim i zgjatur dimeror, parkim i zgjatur vjetor, si dhe cdo sherbim tjeter Portual sipas legjislacionit ne fuqi ne perputhje me objektin e kontrates.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Other Trade Names: Shoqeria Koncesionare Marina Vlore
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/08/2021
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 542 001 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. MARINA DI VALONA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.01.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M01324008A, me adrese ne Tirane, Farkë, Lundër, Lobby Home, Rruga Nacionale Tiranë- Elbasan, Përballë Qendrës Tregtare TEG, me administrator Eranda Muskaj. Ortak i vetem shoqerise eshte Geront Çela. Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2023

II. BRUNES., nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 28/07/2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K37125203H, me adrese ne Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km.7, ZK.2105, Ndertesa me Nr.Pasurie 187/23 dhe Nr.Pasurie 187/24, me administrator Geront Çela. Ortaket e shoqerise jane Geront Çela me 80% te kapitalit dhe Bledar Çela me 20% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.09.2021, terhequr nga QKB ne daten 15.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Geront Çela, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te MARINA DI VALONA dhe 80% te kapitalit te BRUNES. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.08.2021.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 27.09.2022, terhequr nga QKB ne daten 21.03.2023, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Geront Çela, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 30% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te MARINA DI VALONA dhe 80% te kapitalit te BRUNES. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.08.2021.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): Leje per ndertimin e strukturave ankoruese, portuale KKU -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Farke, LUNDER Në Lobby Home, Rruga Nacionale, Tirane - Elbasan

Address:
Vlore, L. Pavaresia; Rruga Skele Vlore, Cobo Cente

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -1 045 951,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -76 597,00
Worked By : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli