Skip to content

ANIJET E SHERBIMIT DETAR Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-14 10:33:58
JSON

NIPT: J61825517G
Administrator: Bujar Hoti
Objekti i Veprimtarisë: Marrja e praktikave të anijeve në mbërritje (rade), transportimi i grupit të praktikës (autoritete portuale). Transportimi i ekuipazhit të anijeve, udhëtarëve nga rada në port dhe anasjelltas. Kryerjen e shërbimeve brenda akuariumit të portit. Kryerja e shërbimit rimorkiator të anijeve si gjate akostimit- ç'akostimit në porte edhe në raste avarije (defekti në det), e të tjera në përputhje me konventat detare ndërkombëtare. Kryerja e shërbimit ngarkim - shkarkim të mallrave me peshë të rëndë deri 100 ton me ndihmën e vinxhit lundrues. Furnizimin me ujë të ëmbël të anijeve shqiptare e të huaja sipas kërkesave të tyre. Gërmimin (thellimin), mirëmbajtja e kanaleve hyrëse akuariumeve, kalatave të porteve detare. Kryen shërbime polumbare për kontrollin e objekteve të nevojshme. Shoqëria mund të marrë pjesë në ndërmarrje apo shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë ose të përafërt me të sajin dhe mund të kryejë direkt apo indirekt të gjitha operacionet tregtare, financiare me karakter të luajtshëm e të paluajtshëm, të pranojë dhe të lëshojë garanci për vete apo për të tretë, të marrë kredi dhe të kryejë çdo operacion bankar, konform legjislacionit në fuqi. Shoqëria mund të hapë dhe të mbajë llogari rrjedhëse në lekë apo në valuta të tjera, pranë bankave shqiptare apo të huaja, duke mundur gjithashtu të disponojë lirisht mjetet monetare të akumuluara në to, konform legjislacionit në fuqi. Shoqëria mund të punësojë me kohë të plotë ose të pjesshme profesionistë të mirënjohur nga fusha të ndryshme, konform legjislacionit në fuqi. Kryerja e shërbimit të emergjencës detare të operacioneve të kërkim-shpëtimit në det, të luftës kundra zjarrit dhe ndotjes ambientale, në të gjitha mjediset detare sipas ligjeve dhe konventave kombëtare dhe ndërkombëtare.
Emërtime të tjera Tregtare: ANIJET E SHERBIMIT DETAR
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 16/12/1998
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 106 485 000,00
Numri i pjesëve: 106 485
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Shoqeri konçesionare Sherbimi Detar, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18.06.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M01824503F, me adrese ne Durres, L.1, Rr At Erazmi, P. Fly, Nd. 54, H.3, K.11, Ap. 28, me likuidator Bujar Hoti. ANIJET E SHERBIMIT DETAR sh.a zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte ne likuidim e siper (Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.04.2022)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Sokol Hoti, Ilirjan Feri, Ardinela Dauti
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durrës, Furgon Mercedes Benz me targë AA 042 XB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 07.11.2018, me anë të urdhërit Nr. 4715 Nr. 8139 Prot., lëshuar nga shoqëria përbarimore “Strati Bailiff”s Service”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e regjstruara në emër të palës debitore “Anijet e Shërbimit Detar” sh.a, për ekzekutimin e “Urdhërit të Ekzekutimit” datë 31.01.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.

II. Me date 20.12.2021, me vendim te asamblese se aksionareve, u miratua nje kontrate shtese per disa ndryshime ne kontraten “Kontrate per dhenien me nen kontraktim pjeserisht te sherbimit te rimorkimit detar”, date 30.06.2020 midis paleve: Anijet e sherbimit detar “ SHA dhe “Sherbimi i rimorkimit detar” shpk, per ushtrimit e aktivitetit dhe ne portin e Vlores dhe Shengjit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Rruga "At Erazmi", ndërtesa. 54, H. 3, Ap. 28, 2025, Durrës

Adresa:
Vlorë, Porti Detar
Lezhë, Shëngjin, Porti Detar

Faqja Web:
http://www.ashd.al/index.php/en/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Kontrate per shitjen e paketes shteterore te aksioneve 19.12.2007
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 30 803 766,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 90 155 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 175 181 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 217 780 195,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 161 400 072,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 211 065 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 244 236 846,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 216 146 609,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 129 497 120,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 47 294 648,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 18 661 599,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 14 743 557,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 40 096 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 17 719 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 4 449 540,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 7 883 262,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:382 168 392,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:363 023 734,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:399 065 723,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:402 838 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:316 790 344,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:356 271 387,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:380 192 497,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 354 286 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 335 753 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 336 837 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 259 387 151,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 231 484 649,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 214 626 972,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 108 863 162,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 100 328 846,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 82 488 072,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala