Skip to content

VLLAZNIA NDERTIM MARTIN PJETRI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 10:38:30
JSON

NIPT: J67902909I
Administrator: Martin Pjetri
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, montim e projektim të objekteve të karaktereve dhe llojeve të ndryshme, import-eksport të materialeve të ndryshme. Grumbullim, transportim, tregtim të mineraleve, materialeve të ndryshme, imobiliare. Vlerësim i pasurive të paluajtshme.
Emërtime të tjera Tregtare: VLLAZNIA NDERTIM Martin Pjetri
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/12/1995
Rrethi: Burrel
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 73 525 957,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 15.03.2007, me vendim të ortakëve të shoqërisë, u miratua ndarja pa likuidim e shoqërisë në dy shoqëri të reja trashëguese, të emërtuara:

"Vllaznia Ndërtim Martin Pjetri" shpk me ortak Martin Pjetri
"Vllazni Ndërtim I.S" shpk me ortak Arben Çela.

Kapitali i shoqërisë 100.000 (njëqind mijë) lekë, është i pamjaftueshëm për krijimin e dy shoqërive të reja, për pasojë kapitalet e shoqërive të reja mund të krijohen edhe nga zmadhimi i kapitali me kontribute të tjera.
Pas ndarjes, kapitali për secilën shoqëri u bë 18.892.000 (tetëmbëdhjetë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e dy mijë) lekë.

Shoqëria "Vllaznia Ndërtim Martin Pjetri" shpk vijoi aktivitetin me NIPT ekzistues të shoqërsië së ndarë, ndërsa "Vllazni Ndërtim I.S" shpk u regjistrua në 2007 si shoqëri e re me NIPT K77524909Q.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber Burrel Lagjja Pjeter Budi,Rruga Formula e Pagezimit,Ndertesa Nr.42 prane Muzeut Historik

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 01.12.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Gjyqtarit, Regjistrimi i Ndarjes së Shoqërive
Vendim i Këshillit Drejtues, Zmadhim Kapitali datë 17.01.2014
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2007
Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 614 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 129 834,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 298 691,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 562 329,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 260 807,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 395 951,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 109 834,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 132 243,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 528 690,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 631 552,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 4 136 007,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -13 638 370,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 5 939 552,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 4 992 681,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 447 455,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 557 952,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:38 939 802,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:30 351 215,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:20 013 175,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:119 933 498,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:54 401 643,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:23 603 123,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:32 282 162,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 66 502 697,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 22 934 900,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 46 052 663,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 79 945 469,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 21 302 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 71 990 184,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 49 391 900,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 24 552 138,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 27 879 769,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022

Punuar Nga : I.Cara / P. Nikolli /L.Kanani