Skip to content

MEDIA VIZION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-31 10:18:01
JSON

NIPT: K01414003D
Administrator: Genci Dulaku
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ekskluzive audiovizive. Prodhim dhe distribution i veprave audiovizuale, filma te metrazhit te gjate, te shkurter dhe te animuar.Prodhimin, transmetimin, ritransmetimin dhe shitjen ne menyre dixhitale te produkteve dhe sherbimeve audio e video.Ushtrimin e veprimtarise audiovizive, e cila konsiston ne krijimin e nje rrjeti audiovizive me shtrirje ne shkalle kombetare nepermjet mbulimit direkt te territorit te Republikes se Shqiperise Prodhim dhe distribucion i programeve te ndryshme audiovizive dhe i video-audio kasetave ne formate te ndryshme, profesionale ose jo, bashkepunimin me rrjete audiovizive vendase dhe te huaja dhe perfaqesimin reciprok te tyre si dhe aktivitete te tjera te lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe cdo aktivitet tjeter te nevqjshem ose te dobishem per ushtrimin e veprimtarise audiovizive. Organizimin e aktiviteteve artistike, muzikore,teatrale, kinematografike dhe audiovizuale te çdo lloji ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj. Organizimin e spektakleve, shfaqjeve teatrale, sfilatave te modes, produksioneve, video dhe audio, perzgjedhjeve te vidioklipeve te ndryshme nepermjet konkurseve, perzgjedhjeve te modeleve mbarekombetare, shqipfolese. Pjesemarrjen ne aktivitete nderkombetare, qe lidhen me fushen e modes, modeleve e misseve, me qellim promovimin e vlerave te ndryshme te bukurise, kultures e histories shqiptare brenda dhe jashte vendit. Prodhimin dhe shitjen e spektakleve audiovizive, shfaqjeve teatrale, shfaqjeve, dokumentareve televiziv, reklamave si dhe shperndarjen e tyre ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj. Prodhimin dhe shperndarjen e filmave artistike te metrazhit te shkurter, te mesem dhe te gjate, te filmave vizatimore dhe te animuar, filmave publicitare dhe te programeve audio-vizuale te cdo lloji, qe prodhohen ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj; Dublimin dhe subtitrimin e filmave te huaj dhe te filmave shqiptare per vende te tjera. Zhvillimin dhe ndermjetesimin e prqjekteve per aktivitete te ndryshme te shoqerive me aktivitet artistik, muzikor, teatral, kinematografik dhe audiovizual te cdo lloji ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj. Sigurimin e projekteve artistike, muzikore, teatrale, kinematografike dhe audio-vizuale dhe nenshkrimin e kontratave afatgjata per realizimin e ketyre projekteve. Ndermjetesimin, nxjerrjen dhe perpunimin e materialeve artistike, muzikore, teatrale, kinematografike dhe audio-vizuale te te gjitha llojeve,veprimtari, sherbime, etj.Kontaktimin me persona fizike dhe juridike, vendas ose te huaj, per gjetjen e tregjeve te blerjes dhe shitjes per prodhimet artistike te te gjitha llojeve, te shoqerise dheshoqerive te tjera. Prodhimin dhe shperndarjen e dokumentareve te ndryshem audioviziv, shkencor, kulturor, dhe cdo tematike tjetër, per promovimin e vlerave historike kombetare dhe/ose nderkombetare.
Emërtime të tjera Tregtare: MEDIA VIZION
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 03/02/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 352 965 000,00
Numri i pjesëve: 352 965
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Holta Dulaku; Artan Dulaku; Adrian Dulaku
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane; Rruga Don Bosko, Nr.17.

Faqja Web:
https://www.vizionplus.tv/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.09.2022
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 15.09.2014
Kontrate dhurimi e aksioneve te kapitalit date 01.07.2010 dhe kontratat e shitjes date 17.07.2012
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 27.06.2008
Kontrate shitje e aksioneve te kapitalit date 27.06.2008
Kontrate shitje aksionesh date 16.01.2009
Kontrate shitje kuotash date 10.07.2001
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.05.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 7 581 014,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 603 286,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 298 014,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 239 284,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 030 181,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 433 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 268 972,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 795 652,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 203 819,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 22 789 424,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 073 356,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 081 015,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:436 336 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:362 391 962,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:380 881 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:424 441 614,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:435 002 362,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:400 037 903,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:470 612 631,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:472 150 194,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 414 133 443,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 439 529 377,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 344 020 896,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 382 034 005,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.B / A. Lala / P. Nikolli