Skip to content

SULOLLARI-KLIMA (Ish "SULOLLARI"; ish "SULOLLARI shpk")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-18 13:59:33
JSON

NIPT: K01529003M
Administrator: Ardian Sulollari
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me pakice te kondicionereve ,chillera,kaldaja,aspiratore,panele diellore,pajisje elektroshtepiake. Montim dhe mirembajtje per ka!daja,kondicionere,sistem ftohje me uje e gaz dhe gjeeratore.Tregti me pakice ,import-eksport te malirave industriale,blegtorale ,bujqesore,veshmbathje,pajisje hidrosanitare, materjale ndertimi,automjeteve ,servis dhe lavazh makinash.Shitje dhe mirembajtje te aspiratoreve te fuqive te ndryshme shtepiake dhe industrial ,aksesore per aspirim de!ageshtuesjonizuesajri,pajisje elektrike ,ngrohesa dhe radiatore elektrike.Shitje,mirembajtje dhe riparim ashensore ,rrjetit elektrik dhe rrjetit hidraulik.Shitje dhe mirembajtje kaldaja peleti ,avulli,gazi,nafte si dhe prodhim dhe tregtim peleti . Riparim mirembajtje te sistemeve te ujit ngrohte sanitare me kaldaja,sistemet ngrohje-ftohje me chillera ,sisteme te fumizimit me uje te pijshem,te impianteve te zbutjes se ujit-osmozes per analiza laboratorike, te elektropompave .Punime hidromekanike MNZSH,sistemet dhe impiantet e ujit MNZSH, tregtim, blerje,shitje dhe rimbushje fikse zjarri.Mbushje e sistemeve ngrohje-ftohje me azot dhe glikol.Furnizime dhe mirembajtje pompa uji,vakumi,qarkulluese,presioni zhytese etj .Projektim dhe zbatim te impianteve te gazrave mjeksore.
Emërtime të tjera Tregtare: SULOLLARI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/03/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 55 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Furgon me targa AA 291 KM
Tirane, Makina Tip Mercedes Benz me Targë AA 968 MZ
Tirane, Kamion Mercedes Benz i Bardhe, TR 5843 L
Tirane, Autoveture Mercedes Benz me targe TR 0488 P
Tirane, Mercedes benz me targe AB 998 HL
Tirane, Volksawagen Passat me targe TR 6428 I
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Muhamet Gjollesha 71/3, Kati 1

Adresa:
Tirane, Vaqarr, Rruga Arbanë,Vaqarr, me zone kadastrale 3712, nr.pasurie 19/18

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.10.2021
Statuti dhe akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 13.08.2018
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 18.12.2014
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 01.06.2009
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 956 982,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 230 052,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 558 403,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 479 500,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 814 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 640 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 605 934,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 593 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 181 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 485 505,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:31 223 035,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:27 007 545,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:33 323 147,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:21 933 480,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:31 333 260,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:33 705 420,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:38 737 235,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 15 212 530,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 36 205 763,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 19 932 122,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli