Skip to content

Albanian Distribution & Development (ish "ALBANIA DRINK DISTRIBUTION"; ish "ALBANIAN DRINK DISTRIBUTION co")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-09 12:25:49
JSON

NIPT: K21308001C
Administrator: Xhafer Xhako
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport. Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem, pije joalkoolike dhe alkoolike, artikuj te ndryshem ushqimore dhe industriale. Marketing te produketeve dhe organizim eventesh. Marketing per vete dhe per te trete. Bar-Restorant. Shoqeria, ne perputhje me legjislacioni shqiptar mund te kryeje cdo aktivitet tregtar te ligjshem qe lidhet me pasuri te luajtshme ose te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie me qira ose venien e hipotekave qe mund te konsiderohet e dobishme ose e domosdoshme per realizimin e qellimeve te shoqerise, si dhe cdo aktivitet tjeter qe lidhet direkt apo indirekt me objektin e aktivitetit te sipermendur dhe mund te konsiderohet e domosdoshme ose ndihmese ne perpushjen e qellimeve te mesiperme.
Emërtime të tjera Tregtare: Albanian Distribution & Development
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/12/2001
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 700 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “PLUS COMMUNICATION”, është shoqëri aksionere, e themeluar sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë me datë 10/06/2009, me NIPT K91811014B, me seli qendrore në Tirane Farke Rruga ''Shyqyri Brari'', Ndertesa Nr. 2, Dyqani Nr. 18 me administrator Matilda Shehu. Albanian Distribution & Development zotëron 12.13% të aksioneve. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 06.04.2023)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane Automjet AA 053 XJ, Tip BMW MINI COOPR
II. Tirane Kamion, Iveco Fiat, TR 7369 T
III. Tirane TR 4059 T,CADDY CASTEN 2K
IV. Tirane Automjet tip IEVCO FIAT, me targe TR 7103 S.
V. Tirane AB 157 AG, Marka MINI.
VI. Tirane Kashar Automjet AA 469 TM , Volkswagen Caddy, ATP
VII. Tirane Automjet tip IVECO me targë TR 7145 U
VIII. Tirane AA 274 IZ , Marka Mini, Tipi SR31
IX. Tirane AA 426 CL, IVECO FIAT C 35, ATP
X. Tirane AA 053 DY, Iveco Fiat C3
XI. Tirane Automjet AB 238 KO, Marka MINI
XII. Tirane Daimler Chrysler, AA 435 GI
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kashar Rruga Dhaskal Tod'hri, Nr. 35. Kashar. Tirane

Adresa:
I. Tirane Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit prane Parkut Rinia ( kioske )
II. Tirane Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ismail Qemali, ish Bllok ( kioske )
III. Tirane Sheshi Frederik Shopen, ne Hyrje te Parkut te Madh te Liqenit, prane Gardes se Republikes se Shqiperise (kioske)
IV. Tirane Tirane TIRANE Ish Stacioni i Trenit, Zgjatimi i ri i Bulevardit. (Kioske)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 06.04.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontratë Shitje e Pjesëve të Kapitalit datë 13.04.2004
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 24.05.2005
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 05.06.2006
Vendim i Asamblesë së Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 20.01.2010
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 02.06.2011
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 15.09.2011
Vendim i Ortaku të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 15.11.2012
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2007
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 796 527 154,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 754 866 930,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 655 895 857,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 725 248 006,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 610 381 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 600 339 618,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 485 539 450,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 441 463 481,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 391 240 486,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 66 265 544,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 61 022 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 50 415 770,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 54 169 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 47 724 566,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:5 964 278 461,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:5 216 141 916,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 085 367 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 921 892 656,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 768 537 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 651 710 846,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 135 585 246,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 816 740 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 538 345 173,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 945 416 705,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 768 192 865,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 2 581 580 833,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 510 869 939,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 985 195 718,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 1 130 877 351,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 871 577 579,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli