Skip to content

AS - COLOR Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-02 14:17:39
JSON

NIPT: K71912002H
Administrator: Elvira Pëllumbi
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregti me shumicë e pakicë, të mjeteve të punës dhe të veglave të punës dhe të ndërtimit, mjete metalike për ndërtim, pajisje elektrike, shërbime të ndryshëm, instalime të sistemit të sigurisë, alarmi, kamera, për përdorim familjar, kompjuterë, fax, fotokopje, prodhim bojëra, ndërtim rrugësh, vepra arti dhe sociale, ndërtim apartamente, ujësjellës, përpunim hekuri dekorativ, shume katëshe, shitje aparaturash, telekomunikacioni, materiale elektrike, gjeneratorë, elektroshtepiake. Prodhim dhe tregtimin e energjisë elektrike. Prodhimin dhe tregtimin e facoletave, të letrave të kuzhinës, letër tualeti. Tregti të kremrave, shampove dhe artikujve të ndryshëm kozmetike.
Emërtime të tjera Tregtare: AS - COLOR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/07/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 100 000,00
Numri i pjesëve: 1 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: MP ENERGY është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.12.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L22404005U, me adresë në Tiranë, Kashar, Lagjja Unaza e Re, Rruga Teodor Keko, Godina nr. 1, me likuidues Hetem Sulaj. Ortak i vetem eshte shoqeria AS - COLOR . Shoqëria ka aktivitet të Çregjistruar. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.05.2022)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet tip Mercedes Benz Sprinter me targe AA 901 AI
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Administrative nr 6, Rruga Frang Bardhi, Godina nr 14, Unaza e Madhe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 16.02.2009
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 12.10.2010
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 14.01.2011
Statuti i Shoqerise i Ndryshuar date 22.12.2011
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2009-2010
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011-2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014-2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 10 574,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -2 866 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -4 246 472,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 869 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 65 571,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 622 352,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -339 556,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 566 796,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 240 404,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 974 775,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -634 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 817 962,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 013 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 492 845,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:30 077 485,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:22 477 539,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:18 164 805,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:25 209 117,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:21 888 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:20 054 024,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:15 690 489,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:19 269 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 14 534 302,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 16 238 856,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 15 283 718,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 17 283 752,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 12 403 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 18 219 948,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja/L.Kanani