Skip to content

DERBI-E
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-22 14:38:58
JSON

NIPT: K77916947A
Administrator: Bexhet Dedja, Laurent Dedja, Shkëlqim Dezhgiu
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e projektimit te ndertimit, zbatimit, ne fushen e tregtimit me shumice e pakice te artikujve te ndryshem, mbareshtrim pyjesh ,etj. Supervizion dhe Kolaudim. Prodhim dhe shitje te energjise elektrike. Pervec aktiviteteve te pershkruara me siper, objekt i aktivitetit te shoqerise do te jete cdo veprimtari qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e pershtatshme per shoqerine, e cila nuk ndalohet nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: DERBI-E
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22.01.2007
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 13 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Komsi SELIXE Hec "Antena" Selixe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.07.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 22.03.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 10.06.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 13 839 896,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 663 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 853 598,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 10 466 852,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 903 438,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 25 747 357,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 143 913,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 9 655 961,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 623 743,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:36 317 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:33 175 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:44 372 557,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:39 858 030,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:21 856 224,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:55 112 223,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 33 174 930,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 33 761 922,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 33 550 475,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala