Skip to content

Tulla T Sh.p.k Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-04-28 12:05:08
JSON

NIPT: K78514001L
Administrator: Dhimitraq Tulla
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi i hidrocentraleve dhe çarjen e tyre me Koncesion, prodhimi i energjisë elektrike dhe tregtimi i saj në subjekte private e publike, shfrytëzimi i lendes drusore në këmbë, përpunimi dhe tregtimi i saj, mbarështimi i pyjeve, pyllëzime dhe përmirësime pyjore, ndërtimin e meremetimin e veprave për sigurimin e ujit të pijshëm në kullota e livadhe, transportimi, tregtimi, dhe shpërndarjen e saj në tregun e brendshëm dhe të jashtëm. Ngritjen e kantiereve të ndërtimit dhe të guroreve të të gjitha llojeve, ndërtimin dhe marrjen në sipërmarrje të të gjitha llojeve të objekteve të ndërtimit të luajtshme dhe të paluajtshme, si, ndërtesa, objekte të ndryshme, rrugë, kanalizime rikonstruksione të ndryshme. Importimin, eksportimin dhe tregtimin e mallrave; industriale, ushqimore, bujqësore, elektorale, të materialeve të ndërtimit, të pajisjeve dhe të makinerive të ndryshme, transportimin e udhëtareve në linja të ndryshme të vendit dhe jashtë vendit, si dhe çdo lloj tjetër aktiviteti tregtar. Shfrytëzim pylli, import, eksport, tregtim materiale drusore etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Tulla T
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 11.04.2007
Rrethi: Kolonjë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Leskovik Lagjja Nr.1, rruga "15 Maji", ndertese private tre kateshe, kati i pare, zona kadastrale 2430, numri i pasurise 22.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -379 226,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -611 174,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 8 504 222,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 360,00