Skip to content

DIVITECH
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-01 09:30:37
JSON

NIPT: L01306049O
Administrator: Vivien Budo
Objekti i Veprimtarisë: Ndertimi,riparimi dhe mirembajtja e impianteve elektrike,telefonike,kompjuterike,televizive dhe te ngjashme,te linjave telefonike te brendeshme dhe te jashteme,ne vepra te ndryshme,impiante per mbrojtjen e kunder zjarrit MKZ,imiante te sistemve te alarmit,shperndarjen e linjave te perpunimit si dhe kuadrove elektrike,te komandimit dhe te shperndarjes,kuadro per automatizimin industrial,si dhe cdo aktivitet tjeter lidhur me to.Import-eksport,tregti me shumice e pakice,blerja shitja dhenia me qera,sherbimi i mirembjatjes per te gjitha llojet e pajisjeve kompjuterike dhe elektronike.Import-eksport,tregti me shumice e pakice i komponenteve kompjuterike,pajisjeve elektronike,elektrike,programe kompjuterike dhe liçensa per programet kompjuterike,industriale dhe elektrieke, etj.Matje ne sistemtet informatike dhe rrjetet kompjuterike per testimin e pajisjeve perkatese.Kerkim dhe zhvillim per vete dhe per te trete ne sisteme informatike,programe kompjuterike dhe projektim pajisjesh elektronike dhe komjuterike.Dhenie konsulence per projektime te programeve informatike,te kryeje aktivitet tregtar te aparaturave elektronike.Grumbullim,perpunim,import-eksport, dhe tregtim me shumice e pakice te bimeve kimike,kimikateve dhe esencave dhe pajisjeve laboratorike,industriale,imobiliare.Agjent tregtar,komisioner,konçensionar.Ndermjetesime ne pergjithesi per aktivitetet ne lidhjje me shoqerine, etj. Programim dhe shitje programe software. Shitje licensa per programe dhe antivirus (firewall). Dhenie konsulence per projektime te programeve informatike. Tregtim dhe instalim te pajisjeve te sigurise vizuale dhe informatike. Tregtim dhe instalim te pajisjeve audio vizuale. Tregtim dhe instalim te pajisjeve te alarmit, kuadrove elektrike, sisteme industriale ftohje, ngrohje dhe kondicionimi, dhoma server dhe te ngjashme. Projektim, sipermarrje dhe zbatim ne pune publike. Instalim dhe konfigurim i rrjetave fiber, rrjetave kompjuterike dhe sistemeve industrial energjitike. Testim dhe kolaudim i pajisjeve specifike industriale dhe rrjetave optike. Tragtim proktesh Kancelarie dhe Tonera.
Emërtime të tjera Tregtare: DIVITECH
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.12.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 26 836 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga e Barrikadave, vila 222

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.11.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 31.12.2014
Dokumenta Financiare: Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 21.07.2017
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 12.08.2020
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 7 717 550,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 18 141 141,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 726 487,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 050 896,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 184 771,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 266 868,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 174 092,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 627 282,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 881 108,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 780 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 407 133,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:96 231 626,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:275 620 098,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:95 540 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:113 920 260,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:136 476 501,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:36 791 723,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 64 829 482,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 38 394 020,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 78 136 875,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 31 403 201,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 27 650 231,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani