Skip to content

ARB & TRANS-2010
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-25 09:11:10
JSON

NIPT: L02325001T
Administrator: Fatmir Firi
Objekti i Veprimtarisë: Eksportimi dhe importimi, tregtimi me shumice e pakice i mallrave industriale, bujqesore, blegtorale, automjete e pjese kembimi, pajisje elektroshtepiake, elektronike materiale ndertimi te çdo lloji, lendes drusore, bojrave te ndryshme plastike per mure e fasada, kimikate dhe lende te para, prodhime druri etj.Aktivitet ne fushen e transportit te brendshem e te jashtem per udhetare e per mallra ne menyre tokesore si dhe servise per te gjitha llojet e automjeteve.Aktivitet ne fushen e ndertimit.Germim dheu.Prodhim materiale ndertimi, etj.Aktivitet ne fushen e ndertimit te objekteve te permasave te ndryshme, shtepi, vila, ndertesa me shume kate ose kompleks banimi.Transportim i mbetjeve te ndryshme jo te rrezikshme.
Emërtime të tjera Tregtare: ARB & TRANS-2010
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22.11.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Automjet tip Renault, Modeli Kerax, targa AA724IT, Ngjyrë e Bardhë
2. Automjet tip Scania, targa AA370NB, Ngjyrë e kuqe
3. IVECO MAGIRUS, Targa TR 0177 U.
4. Automjet tip Renault, Modeli Magnum, targa AA325TA, Ngjyrë e Bardhë
5. IVECO MAGIRUS, Targa TR 3668 S.
6. IVECO MAGIRUS, Targa TR 3667 S.
7. Automjet tip Renault , Modeli Kerax, targa AA723IT, Ngjyrë e Bardhë
8. Automjet tip Iveco, Modeli Magirus, targa LA8729A, Ngjyrë Blu
9. Kamion i markës MAN me Targë TR 6752 U.
10. Automjet tip Volvo, targa LA9877A Ngjyrë Bardhë e Blu
11. Automjet tip Iveco, Modeli Magirus, targa AA216CB, Ngjyrë e Bardhë
12. Automjet tip Daimler Chrysler, Modeli ATEGO, targa AA375NB, Ngjyrë e kuqe
13. Tirane, Kamion Renault ngjyre te Bardhe me targe AA 846 RJ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: Më datë 10.01.2014, shoqëria përmbarimore Gjyqësore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k. ka lëshuar një urdhër për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori Arben Maloku, ortaku i vetëm i shoqërisë kur u themelua.

Më datë 17.04.2014, Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k. ka vendosur lirimin nga sekuestro konservative i të gjitha aksioneve të zotëruara nga Arben Maloku.

Më datë 23.04.2014, Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k. ka lëshuar një urdhër për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria Arb & Trans-2010 sh.p.k.

Më datë 23.05.2014, Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k. ka vendosur zhbllokimin e akisoneve apo kredive të shoqërisë ARB & TRANS – 2010.

Më datë 10.02.2021, me ane te urdhrit Nr.55 Prot, Nr.468 Regj, datë 10.02.2021, protokolluar nga QKB me Nr.1430 Prot., date 10.02.2021, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Ilia Elezi, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ndaj kuotave apo aksioneve në pronësi/bashkëpronësi të debitorit, shoqëria “Arb & Trans-2010” shpk, me NUIS (NIPT) L02325001T.

Me datë 15.02.2021, me ane te urdhërit Nr.62 Prot, Nr.468 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.1564 Prot., date 16.02.2021, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Ilia Elezi, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ndaj kuotave apo aksioneve në pronësi/bashkëpronësi të debitorit, shoqëria “Arb & Trans-2010” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L02325001T.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Blloku Gintash, 2 kateshet e Biznesit, Shkalla 2, Kati 2, Laprake

Adresa:
1) Tiranë, Zall Herr, CERKEZE-MORINE, Ndertese 2 kateshe, 100 m larg ish Stallave Çekreze
2) Tirane, Farke, Njesia Administrative Farke, Rruga Jahja Ballhysa, Parcela me Nr.Pasurie 412/44
3) Tirane, Kamez, Lagjja Nr.3, Rruga Bulevardi Blu, Zona Kadastrale 2066, Me Nr Pasurie, 109/73; 109/74;
109/69; 109/67; 109/66; 109/43; 109/42; 109/39
4) Tirane, Zall Herr, HERRAJ, Boville, Fshati Herraj, Rruga Bovilles, Godine Nr. 1;
5) Tirane, Rruga Myslym Shyri, Zona Kadastrale Nr.8250, Numri i pasurise 5/675;

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.02.2021
Urdher per venien e sekuestros konservative
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 09.04.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2012)
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 12 260 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -10 737 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 004 500,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 689 074,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -6 405 947,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 894 203,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 662 643,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 738 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:401 484 976,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:138 938 042,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:157 454 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:156 268 024,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:158 999 063,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 201 073 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 133 623 787,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 45 810 775,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala