Skip to content

ALBANIAN ENERGY SUPPLIER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-03-05 08:07:22
JSON

NIPT: L42304017T
Administrator: Megi Hadushi
Objekti i Veprimtarisë: Import, eksport, tregtim dhe furnizim me shumicë dhe pakicë të energjisë elektrike. Ndërtimi, zhvillimi dhe menaxhimi i impianteve, sistemeve, të prodhimit, shpërndarjes, transmetimit të energjise elektrike. Shitja, blerja, dhenia me qira e pasurive të paluajteshme. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës, projektimit inxhinierik dhe asistencës teknike. Çdo veprimtari tjetër që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të Shoqërisë dhe që nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIAN ENERGY SUPPLIER
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.10.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 101 302 600,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: BALFIN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.09.2007 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K72223031K, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, me administrator Edlira Muka (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.06.2020)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Brigada e 8, Pallati 19, Kati 3, Ap.3

Adresa:
Elbasan, Paper, Uzina e Ferrokromit Elbasan, Zona Industriale, Njesia Administrative Paper

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.03.2021
Statuti i shoqerise
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 19.12.2016
VENDIM Nr.45, datë 18.3.2020 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K., NR. 276, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 69 075 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 81 144 904,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 025 866,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 446 993,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 029 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -50 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 202 774 286,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 279 796 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:253 981 996,00
Punuar Nga : A.Lala