Skip to content

LORESA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-19 07:20:53
JSON

NIPT: L52423020A
Administrator: Lorela Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Objekt i aktivitetit te shoqerisë eshte: tregtar, dhenie-marrje me qira, import -eksport, organizimi i te gjitha aktiviteteve kulturore, artistike, sportive te lejuara me ligj. Kryerja e aktivitetetit te marketingut, te agentit komisioner apo te perfaqesuesit per firmat e ndryshme te vendit apo te huaja. Konsulence ne fushen juridike - ekonomike, mediatike. Cdo veprimtari tjeter te lejuar me ligj, qe kane lidhje direkte apo indirekte me objektin social si dhe me objekte te ngjashme apo te lidhura me te. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, Shoqeria mund: te kryeje cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qera, te vendose pengje dhe barre nipotekore; aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper; Shoqeria kryen cdo lloj aktiviteti qe bej pjese ne objektin e saj, qe lidhet me te dhe qe e mbeshtet ate.
Emërtime të tjera Tregtare: LORESA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/12/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: DIGIT-ALB, shoqëri aksionere se drejtës shqiptare, me NIPT K41719004D me seli qendrore ne Tirane, Kashar, Rruga Pavarësia, nr 39 dhe administrator Eglinor Ramaj. Ortaket e shoqerise jane Alban Jaho me 2,52% te aksioneve, Itan Hoxha me 8,56% te aksioneve, Alba Gina me % te aksioneve, Agron Shapllo me 2,52% te aksioneve, Eduard Poda me 1,52% te aksioneve, Redia Hoxha me 4,19% te aksioneve, shoqeria ALBSEA TRANSPORT me 8% te aksioneve, shoqeria DEM Capital dhe E&E INVESTMENT me 8,9% te aksioneve secili, Arch Investor me 3,2% te aksioneve, shoqeria UNION GRUP me 13,6% te aksioneve dhe shoqeria LORESA me 30,07% te aksioneve. Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.09.2022
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi "Barajm Curri", Qendra ETC, Ap.14/7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.09.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate Dhurimi Kuotash date 22.01.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 398 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 18 969 683,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 44 736 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 31 540 035,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 15 002 293,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -602 497,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:10 426 649,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:24 605 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:45 390 895,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:31 681 344,00
Punuar Nga : A.Baja