Skip to content

TAG Engineering
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-03-06 10:20:05
JSON

NIPT: L72407008S
Administrator: Armand Sharra
Objekti i Veprimtarisë: Pjesëmarrje në shoqëri të tjera, si dhe në organe drejtuese të këtyre shoqërive. Konsulencë në menaxhim dhe administrim biznesi. Menaxhim i shoqërive tregtare. Veprimtari të blerjes, shitjes dhe qiradhënies së pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Business development . Konsulencë juridike dhe përfaqësim në institucione shtetërore në fushën civile, penale, tregtare dhe administrative. Konsulencë financiare, kontabiliteti, auditimi, si dhe tatimore. Shërbime dhe zhvillime të programeve të teknologjisë informative. Implementim dhe auditim të sistemit të menaxhimit e cilësisë te shoqëritë tregtare. Kërkime tregu dhe konsulencë dhe shërbime prokurimi. Veprime kreditimi ose huamarrje sipas kushteve dhe interesave, operacione të ndryshme komisionere. Veprimtari dhe shërbime të ndryshme publiciteti, reklamimi dhe promocioni. Investime në fushën e ndërtimit, studimit dhe projektimit të objekteve të mësipërme, etj. Administrim të bashkëpronësisë. Import, eksport të të gjitha impianteve, pajisjeve, elementeve të ndërtimit, si dhe çdo veprimtari të lidhur me aktivitetet e mësipërme.Import, eksport të produkteve të ndryshme industriale. Aktivitet tregtar në fushën e shërbimit të bareve dhe restoranteve. Mirëmbajtje të ambienteve të brendshme dhe të jashtme.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.11.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 278 243 358,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga" Murat Toptani", Gjergji Center, Kati i 3-të, Zyra Nr.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 06.03.2020
Statuti I Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Dokumenta Financiare: Bilanci I Shoqerise:Viti 2017
Bilanci I Shoqerise:Viti 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 101 648 450,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 42 033 183,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:101 402 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:42 053 070,00
Punuar Nga : L.Kanani