Skip to content

"MEDIA HOLDING"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-28 10:04:43
JSON

NIPT: M22207035F
Administrator: Amarda Kapaj; Erjona Zaimi
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i aktivitetit te Shoqerise do te jete te kryeje cdo aktivitet tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar, vecanerisht sa me poshte: Aktivitete te ndryshme ne fushen e mediave; aktivitete te tregtise, dhe import export zhvillimi i softuerve; te aplikoje dhe te mbaje leje e licensa; te bleje, bëje transaksione dhe te mbajë të drejta të pronës së paluajtshme
Emërtime të tjera Tregtare: "MEDIA HOLDING"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/10/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: A.B.C. MANAGEMENT, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 10/07/2019 me NUIS L91911028V me seli qendrore ne Tirane, Rruga Aleksander Moisiu, nr. 97, ish-Kinostudio dhe me administratore Amarda Kapaj & Erjona Zaimi. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria "MEDIA HOLDING". Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.05.2024
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femra
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 28.03.2023, u nenshkrua Marreveshja Siguruese, Nr. 283 Rep., Nr.177 Kol.., lidhur midis MEDIA HOLDING (Barredhenes) dhe Banka Credins SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron MEDIA HOLDING ne shoqerine A.B.C. MANAGEMENT si dhe mbi kuotat e reja qe mund te zoteroje ne te ardhmen ne kete shoqeri tregtare, per shlyerjen e kredise.
Ndryshime
Shënime: I.Administratoret do te veprojne, nenshkruajne e perfaqesojne shoqerine bashkerisht. Znj. Erjona Zaimi; administratore e shoqerise, me kompetenca te fokusuara posacerisht ne kontrollin dhe mbarevajtjen financiare te shoqerise, kontrollin e dokumentacionit financiar, dhenien e miratimit per nenshkrimin e marreveshjeve dhe transaksioneve qe kane implikime financiare per shoqerine etj. te kesaj natyre.

II.Administratoret do te veprojne, nenshkruajne e perfaqesojne shoqerine bashkerisht. Znj. Amarda Kapaj; administratore e perqjlthshme e shoqerise ne raport me te tretet dhe si Drejtoreshe e Perqjithshme e shoqerise ne raport me stafin e shoqerise.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Aleksander Moisiu, nr. 97, ish-Kinostudio, Tirane, Shqiperi.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.10.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 17.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.05.2024
Marreveshja Siguruese Nr. 283 Rep, Nr.177 Kol, date 28.03.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro/ A.Baja/L.Kanani