Skip to content

BLOJA (Ish-Bloja Tiranë)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-22 08:51:02
JSON

NIPT: J61817056C
Administrator: Fuad Haxhiymeri
Objekti i Veprimtarisë: Përpunim, prodhim, shpërndarjen, tregtimin dhe shitjen e miellit dhe të nënprodukteve të tij dhe produkteve ushqimore me bazë mielli. Import -eksport të të gjitha llojeve të mallrave industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, minerale. Të operojë në fushën e turizmit, peshkimit, transportit rrugor dhe ujor etj. Çdo operacion financiar, tregtar, industrial etj. që lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë me objektin e veprimtarisë së shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: BLOJA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 02/08/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 209 649 000,00
Numri i pjesëve: 1 209 649
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Agron Haxhiymeri; Edlira Haxhiymeri; Silvana Hakcani
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 01.Tiranë; Automjet Transporti tip Benz 614 D; me targa AA 970 DF.
02.Tiranë; Rimorkio AAR 601.
03.Tiranë; Mercedes Benz TR2827K.
04.Tiranë; Mjet me targa AA 164 Z;
05.Tirane, Kamion AA657VA;
06.Tiranë, Kamion DAF AA490AP.
07.Tiranë; Rimorkio AAR 433.
08.Tiranë, Mjet me targa AA 869 LT.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Njësia Bashkiake Nr 6; Rruga "Konferenca e Pezës", Zk 8240; nr pasurie 2/137 dhe 2/138; Fabrika e Shoqërisë Bloja Sh.a.

Adresa:
01.Shkodër; Rruga "Perash"; Nr.5; Shitje me pakicë.
02.Shkodër; Lagjja "Perash"; Nr 12.
03.Durrës; Lagjja 14; Rruga "Asti Nushi"; Godina Nr.14; Shkozet pranë Kolaudimit Durrës.
04.Durrës; Lagjja 14; Shkozet, pranë Kolaudimit Durrës.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 22.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra FInanciare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 248 008,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 073 415,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -3 161 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -7 895 312,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 28 186 546,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 34 259 326,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -69 598 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 19 999 127,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 34 727 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 40 115 380,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 35 699 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 4 787 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 32 743 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 44 685 422,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 9 368 064,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: -62 128 845,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 514 913 947,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 540 007 757,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 464 450 605,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 449 624 377,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 488 476 188,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 410 121 746,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 707 166 281,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 638 743 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 585 234 922,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 664 359 445,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 2 187 835 875,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 753 013 670,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 470 274 069,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 2 640 280 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 1 960 441 128,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 1 703 927 667,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.B / A. Lala