Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Luan Leka
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

E. H. W.

J61804031V
(Ndertimin e linjave industriale per perpunimin e mishit e prodhimin e sallamit si dhe tregtimin e ketyre produkteve, prodhimin industrial ne pergjithesi, tregtimin e mallrave te import-eksportit ne pergjithe)

Tiranë 228802182 ALL

BLOJA (Ish-Bloja Tiranë)

J61817056C
(Përpunim, prodhim, shpërndarjen, tregtimin dhe shitjen e miellit dhe të nënprodukteve të tij dhe produkteve ushqimore me bazë mielli. Import -eksport të të gjitha llojeve të mallrave industriale, ushqi)

Tiranë -69598145 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CONAD FOOD TRADE ( ish "FOOD TRADE")

K61704029H
(a.Menaxhimin, blerjen, marrjen me qira, ndertimin, dhenien me qira ose ne menaxhim, te aktiviteteve tregtare te shitjes me pakice dhe te veprave dhe strukturave qe kane lidhje me keto aktivitete. Shitje me paki)

Tirane 9896435 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CONAD ALBANIA

L21423017V
(Menaxhim,blerje,marrje me qira, ndertim,dhenie me qira ose ne menaxhim,shitjen e aktiviteteve tregtare me shumice apo me pakice dhe te veprave e strukturave qe kane lidhje me keto aktivitete;ndertim, menaxhi)

Tiranë 11149984 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni