Skip to content

BLEDI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-07 08:16:55
JSON

NIPT: J64103426M
Administrator: Vladimir Topi
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimeve, punime dheu,murature,betoni,punime shembjesh e prishjesh,ndertime civile,industriale,turistike,bujqesore,si dhe kompletim ndertimesh e instalimesh te nevojeshme,punime restaurimi ,rikonstruksione mirembajtje godinash civile industriale.veshje fasada, punime dhe mirembajtj rrugesh, autostrada.mbikalime,hekurudha,tramvai,metro.pista.aeropor tuale, punime nentokesore,ura e vepra arti.diga ,tunele hidroteknike,ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa,vepra kullimi e vaditje.punime dhe mbrotje lumore sisteme hidrauiike bonifikime, etj. Import-Eksport tregetim me shumice dhe pakice te materialeve qe i sherbejne ndertimit. ImportEksport dhe tregetim me shumice dhe me pakice te pijeve alkolike.
Emërtime të tjera Tregtare: BLEDI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/03/1994
Rrethi: Lushnje
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 14 424 619,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 23.06.2018, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv ne te pezulluar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lushnje,Lagjja Xhevdet Nepravishta, Rruga Qerim Arapi, Ndertese 2 kateshe, Nr.pasurie 22/117 dhe zone kadastrale 8571, kati pare.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.12.2021
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 034 795,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 434 009,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 732 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 749 612,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 080 540,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 947 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 792 392,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 5 505 450,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 3 853 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 941 855,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 39 100 295,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 41 672 035,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 26 006 768,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 13 530 275,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 24 332 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 67 455 628,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 42 813 093,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015

Punuar Nga : L.Kanani