Skip to content

ALSAT 1 ( ish "RADIO ALSAT 1")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-12 14:43:59
JSON

NIPT: K31511108R
Administrator: Bledar Lilo
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e radiofonise e radiodifuzionit. Prodhim, transmetim dhe ritransmetimi programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, sinjalit te koduar, shkrimit, te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromanjetike, kabllove, perseritesve, sateliteve apo me cdo mjet tjeter.
Emërtime të tjera Tregtare: RADIO ALSAT 1
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27.07.2002
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 24.07.2008, eshte ndryshuar lloji i pronësisë nga 100% shqiptare ne e përbashkët shqiptare - e huaj.

II.Sipas Urdherit te leshuar date 04.11.2013, eshte vendosur: masa e sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne çdo subjekt tregtar debitori Rezart Taçi si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

III. Sipas Urdherit te leshuar date 29.01.2014, eshte vendosur: heqja e mases se sekuestros konservative nga kuotat e dorezanesit Z. Rezart Mustafa Taçi I Dtl 07.06.1971, zoterone ne shoqerine " RADIO ALSAT" Sh.p.k me NUIS(NIPT)K31511105R te vendosur me shkresen Nr. 10503 Prot date 04.11.2013 .

IV. Sipas Urdherit te leshuar date 06.10.2017, eshte vendosur: masa e sekuestros mbi kuotat dhe kapitalin e subjektit shoqerise Tregtare “ALSAT 1” sh.p.k me NUIS (NIPT) - K31511108R.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, SIRI KODRA POSHTE FRIGOR

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.11.2021
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 10.07.2008
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 05.11.2008
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 01.04.2009
Kontrate e Shit-Blerjes se Kuotave date 08.11.2010
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 30.01.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2009
Pasqyrat Financiare viti 2010
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 300 289,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 320 160,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -2 178 281,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -3 862 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -1 521 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -1 429 603,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 374 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 83 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 278 049,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 563 741,00
Punuar Nga : L.Kanani