Skip to content

ALBSEA TRANSPORT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-08 10:10:16
JSON

NIPT: K31714513G
Administrator: Ardian Jasimi
Objekti i Veprimtarisë: Import, eksport të mallrave industriale dhe elektroshtepiake si tv, kompjuter, video, frigorifer, fshesa me korent, etj, artikuj e mallra ushqimore si vaj, sheqer, oriz, makarona etj. Agjensi detare dhe spedicionere, agjensi doganore. Ushtrimi i veprimtarise se ormexhimit.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBSEA TRANSPORT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/04/1999
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 34 000 000,00
Numri i pjesëve: 34 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: DIGIT-ALB (perthithur SUPERSPORT - K62031001W), shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, me NIPT K41719004D me seli qendrore ne Tirane, Kashar, Rruga Pavarësia, nr 39 dhe administrator Eglinor Ramaj. Shoqeria ALBSEA TRANSPORT zoteron 8% te aksioneve. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.5.6 - Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagjja nr. 3, Objekt me nr. pasurie 3/375+1-1, Hyrja 1, Apartamenti 1, ZK 8514

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.11.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitblerje Kuotash date 06.07.2007
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 30.07.2010
Kontrate Shitje Kuotash date 04.05.2013
Kontrate Shitje Kuotash date 23.10.2013
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 27.03.2014
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 43 783 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 32 308 199,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 55 557 438,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 41 521 958,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 222 075,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 147 980,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 606 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 344 558,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 9 619 044,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 010 503,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 6 439 433,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 5 232 222,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 1 791 840,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 1 353 505,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 1 493 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:299 651 595,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:182 336 727,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:220 364 592,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:211 922 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:106 296 961,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:98 009 275,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:112 426 664,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 116 594 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 119 210 430,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 95 779 611,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 83 125 993,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 73 741 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 21 622 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 19 378 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 14 740 967,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja