Skip to content

ALBTURIST-VLORE.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-08 10:59:49
JSON

NIPT: K36813207V
Administrator: Nikolla Vongli
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet turistik, shërbime hotelerie dhe shërbime ushqimi social.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBTURIST-VLORE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 02/08/1995
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 73 639 000,00
Numri i pjesëve: 73 639
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Erniv Vongli, Kevin Vongli, Vanina Vongli
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: I. Me date 13.02.2013, me ane te urdherit Nr.2043 Prot Nr Dosje 635, leshuar nga shoqeria permbarimore private "TRIS", u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat qe zoterone Kreditori Z.Naxhi Tasim Çano duke mos lejuar tjetersimin e tyre deri ne nje urdher te dyte .

II. Me date 07.03.2013, me ane te urdhrit Nr. 2417 Prot, leshuar nga shoqeria permbaruese private "TRIS" sh.p.k, u hoq masa e sekuestros nga kuotat e z. Naxhi Tasim Cano, te bllokuar me shkresen Nr. 2043 Prot, date 13.02.2013 te shoqerise "TRIS" sh.p.k.

III. Me date 11.07.2014, me ane te Urdhrit Nr.963 Prot, "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “TRIS”, drejtuar QKR, u urdherua heqja e masës se sekuestros mbi kuotat e z.Naxhi Tasim Cano, të bllokuar me shkresën Nr.2043 prot, datë 13.02.2013, te shoqërisë përmbarimore “TRIS”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, LLOGARA

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.04.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate shitblerje aksionesh date 22.11.2004
Kontrate dhurimi date 12.06.2014
Vendimi i Gjykates Tirane per leshimin e deshmise se trashegimise ligjore date 22.12.2005
Kontrate shitje aksionesh date 23.10.2015
Urdher per shitjen e aksioneve te shoqerise anonime date 22.04.1996
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 167 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 500 966,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 821 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 270 310,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 840 873,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 237 403,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 346 350,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -3 525 621,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 464 632,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:35 198 223,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:48 918 150,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:47 457 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:37 668 427,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:32 467 837,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:28 320 419,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 19 181 463,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 11 759 417,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 15 181 936,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala