Skip to content

CONAD FOOD TRADE ( ish "FOOD TRADE")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-11 09:19:30
JSON

NIPT: K61704029H
Administrator: ALESSANDRO ROSA
Objekti i Veprimtarisë: a.Menaxhimin, blerjen, marrjen me qira, ndertimin, dhenien me qira ose ne menaxhim, te aktiviteteve tregtare te shitjes me pakice dhe te veprave dhe strukturave qe kane lidhje me keto aktivitete. Shitje me pakice te produkteve ushqimore dhe jo ushqimore. b. Ndertimin, menaxhimin dhe shitjen e dyqaneve per shitje te mallrave me pakice, per llogari te vet apo te te treteve: blerjen, me per rifurnizimin, e mallrave ushqimore te pergjithshme, ne bashkepunim me shoqeri dhe entitete te tjera, si dhe import-eksportin e mallrave te ndryshme qe do te jene objekt i aktivitetit tregtar; hapjen dhe drejtimin e "Agjencive Doganore" ne te gjithe territorin e Shqiperise per kryerjen e cdo praktike doganore, pasi te jete pajisur paraprakisht me lejet e nevojshme te leshuara nga organet kompetente; prodhimin, vete, ne forme te asociuar ose ne ortakeri me shoqata ose shoqeri te tjera, te produkteve ushqimore dhe jo-ushqimore me destinacion rishitjen ne pikat e veta te shitjes ose te shoqerive ortake ose te kontrolluara prej saj si dhe/ose per eksportim; rritjen dhe shnderrimin e produkteve me origjine ushqimore, per qellime tregtimi brenda dhe jashte Shqiperise; dhenien me qira te pasurive te paluajtshme ne pergjithesi, blerjen; drejtimin, transformimin dhe shitjen e tokave bujqesore, sikurse dhe cdo veprim tjeter mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe studimin dhe ndertimin ose blerjen dhe shitjen e ndertesave qe kane lidhje me kete kategori; ofrimin e sherbimeve administrative, konsulencave mbi pronen e paluajtshme, financiare, menaxhuese dhe teknike; marrjen hua si dhe dhenien e dorezanive dhe garancive te tjera reale dhe personale, edhe ne favor te te treteve. Drejtimin e veprimtarive tregtare me pakice ne bashkepunim edhe me shoqeri te tjera, me te cilat do te lidhe kontrata franchising dhe furnizimi. Per realizimin e objektit te veprimtarise se saj, Shoqeria mund te kryeje, gjithashtu, si aktivitet ndihmes dhe jo paresor, te gjitha veprimet mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, industriale, financiare dhe tregtare, ne Shqiperi si dhe jashte saj, ne masen qe vleresohet e dobishme dhe/ose e pershtatshme nga organi administrativ dhe mundet gjithashtu te marrfe persiper, gjithmone per qellime ndihmese, pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive ose ndermarrjeve dhe ose entiteteve te tjera me objekt te ngjashem, te afert ose te lidhur me te vetin, ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi, si dhe cdo aktivitet tjeter te lejuar nga ligjet ne fuqi. Te gjitha veprimtarite e pershkruara me siper mund te zhvillohen si ne Shqiperi ashtu edhe jashte saj.
Emërtime të tjera Tregtare: CONAD
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/03/2006
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 148 963 500,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Conad Adriatico Societa Cooperativa eshte nje shoqeri e se drejtes italiane, me seli qendrore ne via A.Manzoni 14, Monsampolo del Tronto, Ascoli Piceno/Itali , regjistruar ne Dhomen e Tregtise se Ascoli Piceno-s, me numer A103494, me P.IVA dhe kod fiskal 00105820443 dhe me perfaqesues ligjor Antonio di Ferdinando. (Sipas Statutit te Shoqerise, date 16.03.2006)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.06.2021, terhequr nga QKB date 11.11.2023, Pronar perfitues, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Luan Leka , shtetas shqiptar, i datelindjes 1954, pronar perfitues pasi zoteron ne menyre direkte 88% te kapitalit te shoqerise Conad Food Trade. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 21.12.2016.

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: I.Me date 30.01.2008, eshte ndryshuar lloji i pronësisë nga "Shqiptare Shtetërore" ne "E Përbashkët (shqiptare - e huaj)".

II.Me date 22.04.2014, sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme eshte vendosur: Transferimi ekonomik i investimit të shoqërive: “Albagest” sh.p.k., “Valona Distribuzione” sh.p.k., “Alba Distribuzione” sh.p.k. në shoqërinë “FOOD TRADE” sh.p.k.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km 6

Adresa:
• Tirane, Njesia Bashkiake nr 4, Bulevardi Zogu i Pare ne katin e pare te godines 4-kateshe, godina nr 13, hyrja nr 6
• Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres,Km 0
• Tirane, Rruga Andon Zako Çajupi, Nd. 3, H. 4, Njesia Bashkiake 5 prane stadiumit Dinamo
• Tirane, Rruga e Kavajes nr 118 prane Bllokut te Ambasadave
• Tirane, Rruga "Kristo Luarasi", tek 3 Kullat prane Kopshtit Botanik, Tirane
• Tirane, Rruga Bajram Curri, ETC
• Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ibrahim Rugova, Pallati Archimed 2001, prane Akademise
• Tirane, Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Abdi Toptani, Toptani Shopping Center
• Vlore, Bulevardi Vlore-Skele,prane Qendres Tregtare tek ish Fabrika e Orizit
• Tirane, Njesia Bashkiake nr.10, Rruga e Durresit, Sheshi Karl Topia, brenda Qendres Tregtare Ring Center, Kati -1, Dyqani Conad
• Fier, Lagjja Apolonia, Sheshi Nene Tereza, ish Hotel Apolonia
• Tirane, Lunder, Godina "Euronews" , Rruga rezervat e Shtetit, Tirane
• Tirane, Garden Buiding, Zona Kadastrale 8210 , Rruga e Kavajes , Nj Bashkiake nr 10, • Ndertesa Nr 2 Kati I pare

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.11.2021
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 15.07.2009
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 27.12.2010
Vendimi i Asamblese se Pergjithshme per ndryshim zoteruesi date 14.07.2011
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 31.01.2014
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 31.10.2014
Vendim per Shitjen e Kuotave date 11.01.2015
Kontrate e Shit-Blerjes se Kuotave date 21.12.2016
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 11.11.2023
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 11.11.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyrat Financiare viti 2018
Pasqyrat Financiare viti 2019
Pasqyrat Financiare viti 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 283 536 440,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 242 606 742,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 213 412 779,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 143 822 235,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 102 389 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 43 811 724,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -24 474 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 896 435,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 717 277,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 608 690,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 635 389,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 11 015 417,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 3 830 829,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -5 602 889,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 5 551 763,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 501 198 879,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 161 302 852,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 053 968 943,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 578 986 378,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 450 886 587,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 356 364 931,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 406 101 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 547 753 727,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 584 847 060,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 413 547 304,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 747 770 106,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 231 745 262,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 217 825 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 093 719 352,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 941 985 502,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : L.Kanani / A. Lala