Skip to content

BA 3 (perthithur nga "Continental Group")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-28 09:29:09
JSON

NIPT: K81321036T
Administrator: Luigj Aliaj
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka si objekt te gjithe aktivitetitin qe lidhet me fushen e ndertimit si germime dheu, ndertime civile dhe ekonomike, prodhim dhe tregtim materiale inerte, ndertim rrugesh, urash, vepra arti etj. Transport mallrash per vete dhe per te tretet. Tregti me pakice karburantesh, imoprt-eksport, agjensi informacioni, konulence tregtare, etj.Shoqeria mund te kryeje cdo operacion tregtar, import eksport te mallrave industriale, tregtim pjese kembimi per automjete dhe per mjete te tonazhit te larte si dhe te bleje dhe shese ose marre me qira nderrmarje , dege nderrmarrjesh si edhe te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsociume, te themeluara apo ne themelim e siper qe kane objekt te njejte ose te ngjashem.
Emërtime të tjera Tregtare: BA 3
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/01/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 000 000,00
Numri i pjesëve: 5 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar pa likuidim (me perthithje)
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: Bashkimi me Përthithje

I. Me datë 15.04.2012, u hartua Akt-Marrëveshja "Mbi bashkimin me Përthithje të shoqërisë "BA 3" shpk nga shoqëria përthithëse "Continental Group" sha.

II. Me datë 27.08.2012, u miratua Raporti i Bashkimit dhe Akt-Marrëveshja "Mbi bashkimin me Përthithje të shoqërisë "BA 3" shpk nga shoqëria përthithëse "Continental Group" sha. Pasuritë e shoqërisë "BA 3" shpk (shoqëria e përthithur) si dhe të drejtat dhe detyrimet e saj, do të kalojnë në favor të shoqërisë përthithëse "Continental Group" sha. Kapitali i "Continental Group" sha pas bashkimit do të përbëhet nga bashkimi i kapitaleve të secilës prej shoqërive. Askionarët e shoqërisë "BA 3" do të marrin cilësinë e aksionarit në shoqërinë "Continental Group" sha.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Ish Parku i Spedicionit, Prane Lanes

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.03.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Marrëveshje për transferimin e Kuotave të Kapitalit datë 13.01.2009
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 17.07.2009
AKT-MARRËVESHJE mbi Bashkimin me Përthithje të Shoqërisë "BA 3" shpk nga Shoqëria Përthithëse "Continental Group" sha datë 15.04.2012
Raport i Bashkimit me Përthithje (Shoqeria "BA 3" shpk do te Perthithet nga Shoqeria "Continental Group" sha) datë 15.04.2012
Vendim i Aksionerëve të Shoqërisë, Miratimi i Raportit të Bashkimit dhe Akt-Marrëveshjes datë 27.08.2012
Statuti i Shoqërisë së Re pas Bashkimit
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli