Skip to content

Tirana East Gate
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-24 12:57:24
JSON

NIPT: K82231001H
Administrator: Elda Hysenbelli
Objekti i Veprimtarisë: Shitja, blerja dhenia me qira e pasurive te paluejtshme.Ndermjetesim per blerje, shitje e dhenie me qira te pasurive te paluejtshme.Tregeti me shumice e pakice te mallrave industriale e ushqimore.Imp-eks, tregeti me shumice e pakice te pajisjeve elektrike, elektronike, materiale ndertimi, lende te pare per industrine, hidrosanitare, pjese kembimi auto e makineri, vajra lubrifikante etj.Servis pajisjesh elektronike etj.Trans.mallrash e udhetaresh.Ndertim e prodhim te materialeve te ndertimit etj
Emërtime të tjera Tregtare: Tirana East Gate
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/10/2008
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, USA (Delaware)
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 211 238 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 24.04.2023)

II. Albanian-American Enterprise Fund, një organizatë jo fitimprurëse, e themeluar sipas ligjeve të shtetit të Delaware në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me seli në 14 East 60th Street, Suite 407, New York, NY 10022 USA dhe me zyrë përfaqësimi në Rr. Dëshmorët e 4 Shkurtit, Green Park Complex, Kulla 2, Kati 11, Kuti Postare 1731, Tiranë, Shqipëri dhe e përfaqësuar nga Z. Aleksandër Sarapuli. (Sipas Kontratës për Nënshkrim Kuotash datë 24.07.2009).

III. “FINANCIAL INVESTMENT SERVIS ("FIS")”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 08/06/2012, me NIPT L21812018J, me seli qendrore ne Tirane, Farke LUNDER Autostrada Tirane Elbasan, km.0, Zyra brenda restorant Veranda, kati 1, prane TEG dhe me administrator dhe ortak të vetëm Vahid Ruli. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 24.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.06.2021, terhequr nga QKB date 24.04.2023, Pronar perfitues te subjektit “Tirana East Gate”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper eshte:

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues prej 88.10% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitali të shoqërisë “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, e cila zotëron 88.10% të kapitalit të “Tirana East Gate”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 21.10.2008.

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Leje per perdorim te burimit ujor Baseni Erzen -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Farke LUNDER Qendra Tregtare TEG, Rruga Nacionale Tirane - Elbasan

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Akt Ekspertimi mbi Shtimin e Kapitali datë 26.05.2009
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 24.07.2009
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 14.08.2009
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 28.02.2011
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 20.07.2011
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 24.03.2023
Kontratë për Nënshkrim Kuotash datë 24.07.2009
Kontratë Shitje Kuotash datë 05.04.2013
Kontratë transferim Kuotash datë 09.02.2018
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 24.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 688 068 240,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 469 019 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 549 219 310,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 686 109 846,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 514 025 879,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 405 453 363,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 47 923 923,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -23 655 675,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -71 058 741,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -124 985 884,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -35 248 886,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 973 358,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -18 981 451,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 256 549 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 062 249 703,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 155 441 957,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 156 853 101,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 153 782 394,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 142 122 947,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 082 037 029,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 907 748 650,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 824 226 769,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 882 786 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 136 867 124,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 50,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli